KUMSA

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Topluluğu (KUMSA)

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Topluluğu (KUMSA – Koç University Medical Student Association), fakültemiz öğrencilerinin kendilerini her alanda geliştirebilecekleri en verimli ortamı yaratmak, onları her platformda en iyi şekilde temsil etmeyi ve desteklemeyi amaçlayan bir öğrenci topluluğudur. Topluluk Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kurmuş oldukları 9 alt çalışma grubu içerir.

KUMSA
Alt Çalışma Grupları:

EMSA-KU

(Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği
Koç Üniversitesi)

KÜ-TÖB

(Koç Üniversitesi
Tıp Öğrencileri Birliği)

KU-TET

(Koç Üniversitesi
Tıp Etkinlik Topluluğu)

KU-SIG

(Koç Üniversitesi
Cerrahi İlgi Grubu)

KU-CALM

(Koç Üniversitesi
Çocuk ve Ergen Yaşam ve Akıl Sağlığı Topluluğu)

KU-SIGN

(Koç Üniversitesi
Nörolojik Bilimler Topluluğu)

KUMiM

(Koç Üniversitesi
Tıpta Hareket Topluluğu)

KU-HEART

(Koç Üniversitesi
Sağlık Alanında İnsani Bilimler ve Sanat Topluluğu)

KU-SIM

(Koç Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Topluluğu)

 • Ulusal ve uluslararası platformlarda konferanslara katılmak ve bu platformlarda Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin temsilini gerçekleştirmek,
 • Tıp eğitimine katkı sağlayacak fikirler ve projeler üretmek,
 • Müfredat oluşumuna ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak,
 • Tıp öğrenci topluluklarının etkinliklerine katılmak ve bu oluşumlarda söz sahibi olmak,
 • Tıp öğrencilerine yönelik bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek,
 • Sağlık alanında farkındalığı artıracak etkinlikler düzenlemek,
 • Araştırma projeleri üretmek, yürütmek ve bunları tanıtmak,
 • Koç Üniversitesi ve Tıp Fakültesi Dekanlığı ile tıp fakültesi öğrencilerinin iletişimini sağlamak,
 • Tıp fakültesi öğrencilerinin istek ve şikayetlerini Üniversiteye ve Dekanlığa iletmektir.

 

  KUMSA Tüzüğü, KUMSA’nın teşkilatlanması, işleyiş, görev ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsar. KUMSA, Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütür.