Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Topluluğu (KUMSA)

 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Topluluğu (KUMSA – Koç University Medical Student Association), fakültemiz öğrencilerinin kendilerini her alanda geliştirebilecekleri en verimli ortamı yaratmak, onları her platformda en iyi şekilde temsil etmeyi ve desteklemeyi amaçlayan bir öğrenci topluluğudur. Topluluk Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kurmuş oldukları 9 alt çalışma grubu içerir.

KUMSA Yönetim Kurulu

KUMSA Alt Çalışma Grupları:

 • EMSA-KU (Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği — Koç Üniversitesi)
 • KÜ-TÖB (Koç Üniversitesi — Tıp Öğrencileri Birliği)
 • KU-TET (Koç Üniversitesi — Tıp Etkinlik Topluluğu)
 • KU-SIG (Koç Üniversitesi — Cerrahi İlgi Grubu)
 • KU-CALM (Koç Üniversitesi — Çocuk ve Ergen Yaşam ve Akıl Sağlığı Topluluğu)
 • KU-SIGN (Koç Üniversitesi —Nörolojik Bilimler Topluluğu)
 • KUMiM (Koç Üniversitesi — Tıpta Hareket Topluluğu)
 • KU-HEART (Koç Üniversitesi — Sağlık Alanında İnsani Bilimler ve Sanat Topluluğu)
 • KU-SIM (Koç Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Topluluğu)

Topluluğun Faaliyetleri:

 • Ulusal ve uluslararası platformlarda konferanslara katılmak ve bu platformlarda Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin temsilini gerçekleştirmek,
 • Tıp eğitimine katkı sağlayacak fikirler ve projeler üretmek,
 • Müfredat oluşumuna ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak,
 • Tıp öğrenci topluluklarının etkinliklerine katılmak ve bu oluşumlarda söz sahibi olmak,
 • Tıp öğrencilerine yönelik bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek,
 • Sağlık alanında farkındalığı artıracak etkinlikler düzenlemek,
 • Araştırma projeleri üretmek, yürütmek ve bunları tanıtmak,
 • Koç Üniversitesi ve Tıp Fakültesi Dekanlığı ile tıp fakültesi öğrencilerinin iletişimini sağlamak,
 • Tıp fakültesi öğrencilerinin istek ve şikayetlerini Üniversiteye ve Dekanlığa iletmektir.

KUMSA Tüzüğü:

  KUMSA Tüzüğü, KUMSA’nın teşkilatlanması, işleyiş, görev ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsar. KUMSA, Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütür.

KUMSA Tüzüğü’ne ulaşmak için: Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Topluluğu Tüzüğü 11.05.2021