Müfredat ve Eğitim Yöntemleri

Tıp eğitim programımız; etik ve profesyonelizm çatısı altında organ sistemlerinin sütunlarını oluşturduğu, araştırma ve topluma dayalı tıp tabanıyla sağlamlaşan Dor düzenindeki bir yapıyı andırır. Sütunlar kas, ürogenital gibi beden içindeki işleyen sistemleri temsil eder. Bu sistemler yıllara göre farklılık gösterir. İlk yıllarda verilen temel bilimler eğitimi üzerine diğer sistemler takip eden senelerde birbirine eklenir. Taban ile ana çatıyı oluşturan ve eğitim süreci boyunca her yılda her tıp branşını etkileyeceği için tüm yıllara yayılan topluma dayalı tıp, araştırma ile etik ve profesyonelizm ise hekimlik mesleğini kuran öğeler olarak işlenmektedir.

Topluma dayalı eğitim;  öğrencilerimizin toplumun sağlık önceliklerini anlayabilen, kavrayabilen ve buna göre hizmet edebilen hekimler olmasına yönelik eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır.

Tıbbın bilimsel yönünü temsil eden araştırma eğitimi ise öğrencilerimize hem bilimsel okur yazarlık, bilimsel verileri değerlendirme hem de araştırma metodlarını çalışmalarında uygulama becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Programımızın çatısına yayılan etik ve profesyonelizm başlığı altında iletişim becerilerinden, toplumda hekimlik faaliyetlerinin yürütülmesine, etik değerlerin içselleştirilmesine kadar öğrencilerimizin pek çok beceri kazanmasına yönelik faaliyetler öğretilmektedir.

Fakültemizin eğitim programı, başlıca dört programdan meydana gelen organ sistemlerine dayalı yatay ve dikey entegre eğitim sistemidir. Bu programlar şunlardır:

1 – Profesyonelizm ve Etik

2 – Sistem Blokları

Musc: Kas sistemi

GI: Gastroinstestinal sistem

CRVS: Kardiovasküler ve solunum sistemi

Uro-genital: Ürogenital sistem

Peds: Pediatri

Brain-Beh: Beyin ve davranış bilimleri

Medi: Temel tıp bilimleri

3 – Araştırma Programı

4 –  Topluma Dayalı Program

Tıp Fakültemizin müfredatı da bu temel yapı üzerine sistemlerin öğretim süresi boyunca yıllara dağılımıyla oluşturulmuştur.
 

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

Eğitim programımız hem eğitici hem de öğrenci merkezli eğitim yöntemlerini içermektedir.

Fakültemizde uygulanan eğitim yöntemleri:

 • Teorik dersler
 • Laboratuvar uygulamaları
 • Paneller
 • Vaka temelli öğrenme (CBL-Case Based Learning)
 • Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ)
 • Ters çevrilmiş sınıf (Flipped classroom)
 • Hasta Başı Uygulamaları 
 • Klinik Beceri Eğitimi Uygulamaları
 • Poliklinik, servis ve ameliyat uygulamalarına katılım
 • Bağımsız Öğrenme
 • Makale saatleri
 • Araştırma Projesi Uygulamaları
 • Saha gezileri
 • Ödev
 • Refleksiyon Oturumları
 • Film izleme ve tartışma saatleri