Müfredat ve Eğitim Yöntemleri

Tıp eğitim programımız; etik ve profesyonelizm çatısı altında organ sistemlerinin sütunlarını oluşturduğu, araştırma ve topluma dayalı tıp tabanıyla sağlamlaşan Dor düzenindeki bir yapıyı andırır. Sütunlar kas, ürogenital gibi beden içindeki işleyen sistemleri temsil eder. Bu sistemler yıllara göre farklılık gösterir. İlk yıllarda verilen temel bilimler eğitimi üzerine diğer sistemler takip eden senelerde birbirine eklenir. Taban ile ana çatıyı oluşturan ve eğitim süreci boyunca her yılda her tıp branşını etkileyeceği için tüm yıllara yayılan topluma dayalı tıp, araştırma ile etik ve profesyonelizm ise hekimlik mesleğini kuran öğeler olarak işlenmektedir.
Topluma dayalı eğitim;  öğrencilerimizin toplumun sağlık önceliklerini anlayabilen, kavrayabilen ve buna göre hizmet edebilen hekimler olmasına yönelik eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. Tıbbın bilimsel yönünü temsil eden araştırma eğitimi ise öğrencilerimize hem bilimsel okur yazarlık, bilimsel verileri değerlendirme hem de araştırma metodlarını çalışmalarında uygulama becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Programımızın çatısına yayılan etik ve profesyonelizm başlığı altında iletişim becerilerinden, toplumda hekimlik faaliyetlerinin yürütülmesine, etik değerlerin içselleştirilmesine kadar öğrencilerimizin pek çok beceri kazanmasına yönelik faaliyetler öğretilmektedir. Fakültemizin eğitim programı, başlıca dört programdan meydana gelen organ sistemlerine dayalı yatay ve dikey entegre eğitim sistemidir. Bu programlar şunlardır: 1 – Profesyonelizm ve Etik 2 – Sistem Blokları Musc: Kas sistemi GI: Gastroinstestinal sistem CRVS: Kardiovasküler ve solunum sistemi Uro-genital: Ürogenital sistem Peds: Pediatri Brain-Beh: Beyin ve davranış bilimleri Medi: Temel tıp bilimleri 3 – Araştırma Programı 4 –  Topluma Dayalı Program
Tıp Fakültemizin müfredatı da bu temel yapı üzerine sistemlerin öğretim süresi boyunca yıllara dağılımıyla oluşturulmuştur.