Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Türkiye’de tıp eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirmek amacıyla kurulan fakültemiz, seçilmiş öğretim kadrosuyla; araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet etmeyi ön planda tutan ve tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan, evrensel standartlarda bir eğitim ve sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

İlk üç yıl Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirilen tıp eğitiminin kalan yıllarına yayılan klinik ağırlıklı kısmı ise Eylül 2014’te faaliyete geçen Koç Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir. Yaklaşık 220.000 m2’lik bir alanı kapsayan Sağlık Bilimleri Yerleşkesi; tıp okulu, hemşirelik okulu, araştırma laboratuvarları ve İleri Öğrenme Merkezi’ni kapsamaktadır. Sağlık Bilimleri Kampüsü, yenilikçi yaklaşımı ve Kuzey Amerika standartlarındaki dinamik ekibi ile sağlık sektöründe nitelikli insan kaynağının yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İlk yılından itibaren üniversite giriş sınavlarında en üst düzeyde başarı gösteren öğrencilerin tercih ettiği fakültemize 14 tam burslu, 46 yarı burslu olmak üzere toplam 60 öğrenci alınmaktadır.

Az sayıda öğrenci ile tıp eğitiminin en önemli avantajlarından biri öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısının fazla olmasıdır. Bu avantaj, öğrencilerin eğitimlerinin erken döneminden itibaren istedikleri alanda bilimsel araştırmalara ve klinik çalışmalara aktif olarak katılma ayrıcalığını sağlamaktadır. Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını uluslararası bilimsel kongrelerde sunmaları, öğrencilerimize bilim dünyasıyla erken dönemde tanışma olanağı sunar. Böylece Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri araştırmacı, yenilikleri takip eden ve uygulayan birer hekim olarak mezun olurlar.

Tıp eğitiminde bir başka misyonumuz uluslararası niteliklere sahip hekimler yetiştirmektir. Seçilmiş öğretim kadrosuyla üstün başarılı öğrencileri bir araya getiren fakültemizin mezunlarının gerek TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) gerekse USMLE (United States Medical Licensing Examination) sonuçları kayda değer bir  başarı göstergesidir.