(Koç Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği)

TurkMSIC (Turkish Medical Students’ International Committee-Türk Tıp Öğrencileri Birliği), bağımsız, siyasi olmayan ve kar amacı gütmeyen; Türkiye’deki 82 tıp fakültesinin üye olduğu en büyük ve en köklü kuruluştur. Ulusal düzeyde Türkiye’deki 30.000’den fazla tıp fakültesi öğrencisinden oluşan bir ağa sahip olmakla birlikte, uluslararası düzeyde ise Birleşmiş Milletler ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından resmi olarak tanınan IFMSA (Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu) dahilinde 127 ülke içinde Türkiye’yi temsil etmektedir.

Koç Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği (KU-TÖB), 2013 yılında KUMSA’ya bağlı bir kulüp olarak 6 farklı alt kolu ile çalışmalarına başlamış ve gün geçtikçe artan gönüllüleriyle gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde önemli etkinliklere imza atmaya devam etmektedir.

Bir tıp öğrencisinden daha fazlası olmak için çıktığımız bu yolda ulusal genel kurul, sempozyum, tıpta kariyer günleri, TurkMSIC ve IFMSA eğitmen eğitimleri, saha etkinlikleri, yaz okulları, alt çalışma kolu kampları gibi kendimizi geliştirdiğimiz pek çok etkinliğe gönüllülerimizle birlikte katılarak Koç Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği’ni ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmeye devam ediyoruz.

Her sene TurkMSIC bünyesinde gerçekleştirilen değişim sınavı ile gönüllülerimizin IFMSA dahilindeki 126 ülkede staj ve araştırma değişimi yapmalarına olanak sağlamanın yanı sıra ulusal ve uluslararası farkındalık çalışmalarımızla daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya için çalışıyoruz.

Her geçen yıl kendini tıp öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre yenileyip geliştiren KU-TÖB ailesinin kapıları herkese açıktır.

Sevgi, barış, motivasyon dolu bir yıl olması dileğiyle…