Eğitim

Türkiye’de tıp eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirmek amacıyla kurulan fakültemiz, seçilmiş öğretim kadrosuyla; araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet etmeyi ön planda tutan ve tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan, evrensel standartlarda bir eğitim ve sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Histoloji ve Embriyoloji

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Biyoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıp Tarihi ve Etik

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dermatoloji

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Göğüs Hastalıkları

Halk Sağlığı

İç Hastalıkları

Kardiyoloji

Nükleer Tıp

Psikiyatri

Radyasyon Onkolojisi

Tıbbi Genetik

Tıbbi Farmakoloji

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Genel Cerrahi

Göğüs Cerrahisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Oftalmoloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Tıbbi Patoloji