(Koç Üniversitesi Nörolojik Bilimler Topluluğu)

KU-SIGN 2019 yılının sonlarında, bir grup gönüllü tıp öğrencisinin öncülüğünde, Amerikan Nöroloji Akademisi’nin (AAN) Türkiye’deki ilk ve tek resmi öğrenci kulübü olarak kuruldu. AAN, Nöroloji ve sinir bilim alanlarında dünyadaki önde gelen topluluklardan biridir ve 1998 yılından beri öğrenci kulüpleri kurmaktadır. Çoğu Amerika Birleşik Devletleri’nde olmak üzere yaklaşık 150 SIGN topluluğu bulunuyor. ABD’de tıp fakültelerinin lisans üstü eğitim sayılmasından ötürü SIGN toplulukları sadece tıp fakültesi öğrencilerinden oluşmakta ve lisans düzeyindeki öğrenciler (tıp fakültesi dışındaki öğrenciler) co-SIGN kulüplerine alınır. Ancak biz Koç Üniversitesi’nde farklı bir yol izliyoruz. Sinirbilime ve nörolojiye ilgi duyan tüm öğrencilerin topluluğumuza katkıda bulunacağına inanıyoruz ve disiplinler arası diyaloğu ve araştırma projelerini destekliyoruz. Bu nedenle tıp öğrencileriyle birlikte tüm fakültelerden sini bilime ve nörolojiye ilgi duyan öğrencileri bir araya getiriyoruz ve kulübümüzü “KU-SIGN Nörolojik Bilimler Kulübü” olarak adlandırıyoruz. Topluluğumuzun diğer SIGN topluluklarından farkı bu çeşitli arka planımızdan, hem tıp fakültesi öğrencilerinin hem lisans veya lisansüstü seviyedeki sinirbilime ilgi duyan tıp fakültesi dışındaki öğrencilerin ve akademisyenleri kulübümüze davetli olmasından geliyor.

Nöroloji alanında insan sinir sistemini araştırıyoruz. Bu kompleks yapının içine insan beyni ve omurilik, sinirler, bu sinirlerin uyardığı doku ve organlar dahil oluyor. Bu bağlamda bilinç (kognisyon), hafıza, duygudurum veya duygulanım, hareketler ve birçok konu Nörolojinin çalışma alanına giriyor. Dolayısıyla insanı “insan yapan” ve insan olmak tecrübesini kazandıran konular Nörolojinin temelini oluşturuyor ve böyle karşılaştığımız en kompleks ve gizemli sistemlerden birini, insan sinir sistemini inceliyoruz. Bu kompleks yapının anlaşılabilmesi için disiplinlerarası çalışmalar büyük önem arz ediyor ve bu nedenle günümüzde Nöroloji ve sinir bilim alanındaki bu projeler oldukça destek görüyor. KU-SIGN’da üyelerimizin bu imkanların farkında olup disiplinlerarası projelerle ilgilenmelerini ve araştırmacı fakülte üyeleriyle iletişimde kalmalarını teşvik ediyoruz. Tıpta yapay zeka, makine öğrenmesi, dil işleme, tanıya yönelik algoritmalar, protez geliştirilmesi, tıbbi cihaz geliştirilmesi, ilaç çalışmaları, davranış bilimleri, ekonomi gibi birçok alan Nöroloji ve sinir bilimle ortak projeler sağlıyor. Benzer ilgileri olan tüm öğrencilerimizi ve araştırmacılarımızı kulübümüze katılmaları için teşvik ediyoruz.

Koç Üniversitesi Hastanesi nöroloji bölümünden Dr. Atay Vural danışman hocamız olup aynı zamanda Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde sinirbilim alanında çalışmalar yürütmekte ve Nöroimmünoloji, MS için hayvan modelleri konularında araştırmalar yapmaktadır. Danışman hocamızın da rehberliğinde amaçlarımız nöroloji uzmanlık alanını tıp öğrencilerine tanıtmak, klinik nöroloji ve translasyonel/disiplinler arası araştırmaları teşvik etmek, bu alanlardaki kariyer seçenekleri ile öğrencilere yol göstermek, tıp ve tıp dışı alanlar arasındaki diyaloğu geliştirmek, sosyal etkinlikler ve gönüllülük aktiviteleri düzenlemek ve nörolojik hastalıklara yönelik farkındalığı artırmak. KU-SIGN’da tıp, mühendislik, psikoloji, felsefe ve birçok bölümden üyelerimiz bulunuyor. Üyelerimiz nöroloji, fizik muayene becerileri, hastaya yaklaşım, araştırma projeleri, disiplinler arası diyalog, iletişim ve diğer sosyal beceriler konularında keyifli etkinliklerle kendilerini geliştiriyorlar. Siz de bu alanlara ilgi duyuyorsanız sizi de KU-SIGN’da görmekten mutluluk duyarız.

Nörolojide Fizik Muayene

Nörolojik muayene, tıpta yapılan en detaylı incelemelerden biridir. Baştan sona birçok işlevi kontrol ediyor ve klinik bulgularda bir probleme rastlanırsa bu problemin sinir sistemindeki lokalizasyonunu anlamaya çalışıyoruz. Muayene sırasında birçok araç kullanıyoruz ve örneğin nörogörüntüleme teknolojileri kullanarak fizik muayene bulgularımızın teyidini sağlayabiliyoruz. Bu etkinlikte ana kampüstesi anatomi laboratuvarında toplandık ve nöroanatominin kısa bir konu tekrarından sonra danışman hocamız Dr. Atay Vural baştan sona nörolojik fizik muayenenin inceliklerini uygulamalı olarak gösterdi, nörolojide kullanılan araçları tanıttı ve maketler üzerinden gösterimler yaptı. Bu etkinliğe hem tıp öğrencileri hem de tıp fakültesi dışındaki öğrenciler katıldı ve bu tür araçların ve teknolojilerin klinik bulguları daha iyi yakalamak için nasıl geliştirilebileceği hakkında fikir sahibi oldu.

Disiplinlerarası Araştırmalar İçin Temel Nöroanatomi ve Klinik Bulgular ile İlişkileri

Bu etkinlikte, nörolojik bilimlerde temel nöroanatomi ve klinik bulgular üzerine

interaktif bir dersimiz oldu. İnsan sinir sisteminin temel bileşenlerini, bu bileşenlerin işleyişini ve hastalık durumlarında karşılaştığımız semptomları tartıştık. İnteraktif dersimizi “nöroanatomik yapılar ve terminoloji”, “hastalıklar ve klinik belirtiler”, “araştırma ve uygulamalar” olmak üzere üçe ayırdık. Tıp, mühendislik, psikoloji, genetik gibi çeşitli disiplinlerden öğrenciler bu etkinliğe katıldı ve teorik bilgi ile klinik yansımaları arasındaki bağlantıyı öğrendi ve olası araştırma projeleri hakkında fikir sahibi oldu.