Vizyonumuz

Tıp eğitiminde dinamik, yenilikçi ve özgürlükçü yaklaşımımız ile; araştırma ve bilime dayalı çağdaş tıp uygulamalarını benimseyen, tıbbın diğer bilimlerle işbirliğini ön planda tutan; eğitim, araştırma, sağlık hizmeti sunumunda lider, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen bir tıp fakültesi olmaktır.

Misyonumuz

İnsani değerlere bağlı, üst düzeyde bilgi birikimine ve beceriye sahip, ileri tıp teknolojilerine hakim, bilgiye ulaşma yollarını bilen, güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen; meslektaşları, sağlık çalışanları ve hastaları ile iyi iletişim kurabilen; etik yönden bilinçli, ekip çalışmasına yatkın ve önderlik nitelikleri kazanmış, içinde yaşadıkları toplumu tanıyabilen ve küresel sağlık sorunlarına duyarlı, bilimdeki gelişmeleri yakından izleyen; topluma en yüksek standartlarda, kanıta dayalı, kaliteli sağlık hizmeti sunabilen; üst düzey temel, klinik ve topluma dayalı araştırmalar ile ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkıda bulunacak hekimler yetiştirmektir.