KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HEKİMLİK ANDI

Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda, yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma,

Hekimlik mesleğinin saygınlığını ve yüce geleneklerini tüm gücümle koruyacağıma,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Mesleğimi bana öğretenlere ve tüm meslektaşlarıma karşı saygı ve bağlılığımı her zaman koruyacağıma,

Mesleğimi vicdanımın gerekleri ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda  onurla uygulayacağıma

Hastaların ve toplumun sağlığını korumayı  temel görev sayacağıma,

Hastalarımın sırlarını, yaşamlarını yitirdikten sonra  bile saklayacağıma,

Yaş, hastalık veya engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, siyasi görüş, ırk, cinsel yönelim, toplumsal sınıf veya başka herhangi bir özelliğin görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime,

Hastamı kendi sağlığı ve yaşamı konusunda yeterince ve dürüstçe bilgilendireceğime ve özgür iradesiyle karar süreçlerine  katılma hakkına saygı göstereceğime,

Baskı ya da tehdit altında kalsam bile tıp bilgilerimi insanlık değer ve yasalarına karşı kullanmayacağıma,

En yüksek düzeyde hizmet sağlayabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya özen göstereceğime,

Tıp bilgilerimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi için paylaşacağıma,

Açıkça,

Özgürce ,

Ve onurum üzerine and içerim.

KÜTF Ahlak Kuralları

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin bir üyesi olarak,

  • Sınavlarda, başkalarından, yazılı dokümanlardan veya elektronik kaynaklardan kopya almayacağıma veya başkalarına kopya vermeyeceğime,
  • İntihalde bulunmayacağıma veya başkalarının çalışmalarını, fikirlerini, sunumlarını kendime ait gibi sunmayacağıma,
  • Tüm faaliyetlerimde, Koç Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin saygın değer ve standartlarını koruyacağıma,
  • Başkalarının da ahlak kurallarının ruhuna uygun davranmaları için üzerime düşeni yerine getireceğime söz veriyorum.