Hekimlik Andı
ve Etik Anlayışı

Videoyu oynat

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hekimlik Andı

Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda, / yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma,

Hekimlik mesleğinin saygınlığını ve geleneklerini / tüm gücümle koruyacağıma,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Mesleğimi bana öğretenlere ve meslektaşlarıma karşı / saygı ve bağlılığımı her zaman koruyacağıma,

Mesleğimi / vicdanımın gerekleri / ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda / ve onurla uygulayacağıma,

Hasta ve toplumun sağlığını temel görev sayacağıma,

Yaş, cinsiyet, hastalık veya engellilik, / dil, inanç, etnik köken, ırk, / milliyet, siyasi görüş, cinsel yönelim, / toplumsal sınıf veya başka bir özelliğin / görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime,

Hastamı kendi sağlığı ve yaşamı konusunda / yeterince ve dürüstçe bilgilendireceğime / ve özgür iradesiyle / karar süreçlerine katılma hakkına saygı göstereceğime,

Hastalarımın sırlarını, / yaşamlarını yitirdikten sonra bile saklayacağıma,

Tıp bilgilerimi / hastaların yararı / ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi için paylaşacağıma / Baskı altında kalsam bile / insanlık değer ve yasalarına karşı kullanmayacağıma,

En yüksek düzeyde hizmet sağlayabilmek için / kendi sağlığımı / esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi / korumaya özen göstereceğime

Kararlılıkla

Özgürce,

Ve onurum üzerine

And içerim.

KÜTF
Ahlak Kuralları

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin bir üyesi olarak,
  • Sınavlarda, başkalarından, yazılı dokümanlardan veya elektronik kaynaklardan kopya almayacağıma veya başkalarına kopya vermeyeceğime,
  • İntihalde bulunmayacağıma veya başkalarının çalışmalarını, fikirlerini, sunumlarını kendime ait gibi sunmayacağıma,
  • Tüm faaliyetlerimde, Koç Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin saygın değer ve standartlarını koruyacağıma,
  • Başkalarının da ahlak kurallarının ruhuna uygun davranmaları için üzerime düşeni yerine getireceğime söz veriyorum.