Hekimlik Andı
ve Etik Anlayışı

Videoyu oynat

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hekimlik Andı

Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda, / yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma,

Hekimlik mesleğinin saygınlığını ve geleneklerini / tüm gücümle koruyacağıma,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Mesleğimi bana öğretenlere ve meslektaşlarıma karşı / saygı ve bağlılığımı her zaman koruyacağıma,

Mesleğimi / vicdanımın gerekleri / ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda / ve onurla uygulayacağıma,

Hasta ve toplumun sağlığını temel görev sayacağıma,

Yaş, cinsiyet, hastalık veya engellilik, / dil, inanç, etnik köken, ırk, / milliyet, siyasi görüş, cinsel yönelim, / toplumsal sınıf veya başka bir özelliğin / görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime,

Hastamı kendi sağlığı ve yaşamı konusunda / yeterince ve dürüstçe bilgilendireceğime / ve özgür iradesiyle / karar süreçlerine katılma hakkına saygı göstereceğime,

Hastalarımın sırlarını, / yaşamlarını yitirdikten sonra bile saklayacağıma,

Tıp bilgilerimi / hastaların yararı / ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi için paylaşacağıma / Baskı altında kalsam bile / insanlık değer ve yasalarına karşı kullanmayacağıma,

En yüksek düzeyde hizmet sağlayabilmek için / kendi sağlığımı / esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi / korumaya özen göstereceğime

Kararlılıkla

Özgürce,

Ve onurum üzerine

And içerim.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ahlak Kuralları

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin bir üyesi olarak,

Sınavlarda, başkalarından, yazılı dokümanlardan veya elektronik kaynaklardan kopya almayacağıma veya başkalarına kopya vermeyeceğime,

İntihalde bulunmayacağıma veya başkalarının çalışmalarını, fikirlerini, sunumlarını kendime ait gibi sunmayacağıma,

Tüm faaliyetlerimde, Koç Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin saygın değer ve standartlarını koruyacağıma,

Başkalarının da ahlak kurallarının ruhuna uygun davranmaları için üzerime düşeni yerine getireceğime söz veriyorum.