Koç Üniversitesi, mükemmeliyet merkezi olma vizyonu doğrultusunda; eğitimi, sadece derslerden oluşan bir yapı olmanın ötesinde bir diyalog platformu olarak kabul etmektedir. Bu çerçevede, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin eğitim diyalogundan maksimum seviyede yararlanabilmesine yönelik destek mekanizmaları kurulmuştur. Öğretim üyelerinin öğrencilerin akademik yaşamında rehberlik yaptığı Akademik Danışmanlık sistemi de bu doğrultuda işleyen bir mekanizmadır.

Üniversiteye yeni başlayan her Tıp Fakültesi öğrencisine, diğer fakültelerde olduğu gibi bir “yeni gelen danışmanı” atanmaktadır. Hazırlık ve freshman yıllarına bu danışmanlarının rehberliğiyle devam eden öğrenciler, tıp öğretimlerinin ikinci yılndan itibaren mesleki eğitimlerini temel ve klinik anabilim dallarından atanan iki öğretim üyesi danışmanın gözetiminde sürdürür.

Öğrenciler, danışmanlarıyla düzenli görüşerek, akademik ve sosyal konularla ilgili destek alabilirler. Tıp Fakültesi’ndeki danışmanların en önemli görevlerinden biri, her sınavdan sonra danışanlarına sınav performanslarıyla ilgili bilgi vermek, özellikle de zayıf performans gösteren danışanlarını uyarmaktır. Ancak, akademik başarı durumlarını takip etmek, danışmanlarını uygun zamanlarında ziyaret ederek bu bilgiyi almak öğrencinin sorumluluğundadır.

Öğrenciler danışmanlarını değiştirmek istediklerinde bunu dekanlığa iletebilirler.