Akademik Danışmanlık

Koç Üniversitesi, mükemmeliyet merkezi olma vizyonu doğrultusunda; eğitimi, sadece derslerden oluşan bir yapı olmanın ötesinde bir diyalog platformu olarak kabul etmektedir. Bu çerçevede, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin eğitim diyalogundan maksimum seviyede yararlanabilmesine yönelik destek mekanizmaları kurulmuştur. Öğretim üyelerinin öğrencilerin akademik yaşamında rehberlik yaptığı Akademik Danışmanlık sistemi de bu doğrultuda işleyen bir mekanizmadır.

İlk yılın başından itibaren her öğrenciye dekanlık tarafından bir temel bilimlerden, bir klinik bilimlerden olmak üzere, 2 danışman öğretim üyesi atanır. Temel bilimlerden danışman olarak görevlendirilen akademisyenler, aynı zamanda Üniversitemizde öğrencilerin ilk yılda zorunlu aldıkları ders olan “UNIV 101 Üniversiteye Uyum Programı” dersi kapsamında Dekanlığımızca Üniversiteye bildirilen akademisyenler olmaktadır. Böylelikle, Üniversitemizde süren “ilk yıl öğrenci danışmanlığı” işleyişi ile bütünlük oluşturulması hedeflenmektedir. 1, 2 ve 3. yıllarda genellikle bir temel bilimler öğretim üyesi, 4,5 ve 6. yıllarda ise bir klinik bilimler öğretim üyesi olmak üzere her iki öğretim üyesi de danışmanlık görevini yürütür.

Öğrenciler, danışmanlarıyla düzenli görüşerek, akademik ve sosyal konularla ilgili destek alabilirler. Tıp Fakültesi’ndeki danışmanların en önemli görevlerinden biri, her sınavdan sonra danışanlarına sınav performanslarıyla ilgili bilgi vermek, özellikle de zayıf performans gösteren danışanlarını uyarmaktır. Ancak, akademik başarı durumlarını takip etmek, danışmanlarını uygun zamanlarında ziyaret ederek bu bilgiyi almak öğrencinin sorumluluğundadır.

Öğrenciler danışmanlarını değiştirmek istediklerinde bunu dekanlığa iletebilirler.