Tarihçe

1993

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Vakfı tarafından 1993 yılında kurulmuştur.

Başlangıçta İstinye Yerleşkesi’nde konumlanan Üniversite yeni kampüsünün inşaatının tamamlanmasından sonra 2000 yılında Rumelifeneri mevkiindeki yerine taşınmıştır.

2000

2008

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti 2008 yılında Tıp Fakültesi kurulması yönünde karar almış ve Yüksek Öğretim Kurulu 15.01.2009 tarihinde bu kararı onaylamıştır.

Bakanlar Kurulu’nun 13.04.2009 tarihli kararı ile de Koç Üniversitesi’ne bağlı bir Tıp Fakültesi kurulması yasal olarak onaylanmıştır.

2009

2010

Kurucu Dekan Şevket Ruacan yönetiminde gerekli tüm hazırlıklar tamamlanmış ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun 08.04.2010 tarihli kararıyla fakültenin öğrenci alma ve eğitime başlamasına izin verilmiştir. Fakülteye 2010 yılında ÖSYM aracılığıyla 20’si tam, 20’si yarım burslu statüde 40 öğrenci alınarak eğitim başlamıştır.

Topkapı mevkiinde inşa edilecek Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü için gereken arazi Vehbi Koç Vakfı tarafından temin edilerek üniversiteye devredilmiştir. Bu arazi üzerinde inşa edilecek binalar için açılan uluslararası yarışmayı ABD kökenli firma kazanmıştır. Tasarlanan projenin onaylanmasının ardından 2011 yılında inşaat başlamıştır.

2011

2014

Üniversite Hastanesi, Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi eğitim ve araştırma alanları, öğrenci yurtları ve sosyal üniteler içeren projenin ilk bölümünün 2014 Eylül ayında hizmete girmesiyle, tıp öğrencileri klinik eğitimlerine bu yeni mekanda başlamışlardır.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016 yılında ilk mezunlarını verdi.

2016

2018

Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 2024 yılına kadar tam akreditasyon statüsü verilmiştir.

KUTTAM (Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırmaları Merkezi) açıldı.

2019

2020

KUISCID (Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi) açıldı.