Koç Üniversitesi Vehbi Koç Vakfı tarafından 1993 yılında kurulmuştur. Başlangıçta İstinye Yerleşkesi’nde konumlanan Üniversite yeni kampüsünün inşaatının tamamlanmasından sonra 2000 yılında Rumelifeneri mevkiindeki yerine taşınmıştır.

Koç Üniversitesi bir ‘Mükemmeliyet Merkezi’ olma misyonuyla, üstün yetenekli gençler ile değerli öğretim görevlilerini bir araya getirerek; bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Koç Üniversitesi’nin mezunları en üst düzeyde ahlaki değerlerle donatılmış olup; toplumsal sorumluluk taşıyan ve demokrasinin değerlerine sahip çıkan bireylerdir.

Koç Üniversitesi, açılışından bu yana geçen yıllar içerisinde Türkiye’nin en gözde üniversitelerinden biri konumuna gelmiştir. Bugün İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Mühendislik, Hukuk, Tıp ve Hemşirelik Fakülteleri ile eğitime hizmet etmekte olan Koç Üniversitesi 22 lisans, 29 yüksek lisans ve 25 doktora programı ile Türkiye’de ve dünyada bilimin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti 2008 yılında Tıp Fakültesi kurulması yönünde karar almış ve Yüksek Öğretim Kurulu 15.01.2009 tarihinde bu kararı onaylamıştır. Bakanlar Kurulu’nun 13.04.2009 tarihli kararı ile de Koç Üniversitesi’ne bağlı bir Tıp Fakültesi kurulması yasal olarak onaylanmıştır. Bu karar doğrultusunda atanan Kurucu Dekan yönetiminde gerekli tüm hazırlıklar tamamlanmış ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun 08.04.2010 tarihli kararıyla fakültenin öğrenci alma ve eğitime başlamasına izin verilmiştir. Bu dönemde fakültenin eğitim ve araştırma laboratuvarları, öğretim üyesi ofisleri ve destek bölümlerinin inşaatı da tamamlanmış, ders programlarını yürütecek 1. ve 2. yıl öğretim elemanları ile sözleşmeler yapılmış, laboratuvar altyapıları ve donanımları tamamlanmıştır. Fakülteye 2010 yılında ÖSYM aracılığıyla 20’si tam, 20’si yarım burslu statüde 40 öğrenci alınarak eğitim başlamıştır. Bu dönemde Topkapı mevkiinde inşa edilecek Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü için gereken arazi Vehbi Koç Vakfı tarafından temin edilerek üniversiteye devredilmiştir. Bu arazi üzerinde inşa edilecek binalar için açılan uluslararası yarışmayı ABD kökenli firma kazanmıştır. Tasarlanan projenin onaylanmasının ardından 2011 yılında inşaat başlamıştır. Üniversite Hastanesi, Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi eğitim ve araştırma alanları, öğrenci yurtları ve sosyal üniteler içeren projenin ilk bölümünün 2014 Eylül ayında hizmete girmesiyle, tıp öğrencileri klinik eğitimlerine bu yeni mekanda başlamışlardır.404 tek kişilik yatan hasta odası, 73 yoğun bakım ünitesi ve 16 ameliyathane ile tam teşekküllü modern bir eğitim ve araştırma kurumu olan Koç Üniversitesi Hastanesi, tamamlanan ek binaları ile Onkoloji, Çocuk Hastalıkları, Sinir Bilimleri gibi özelleşmiş tanı ve tedavi merkezlerine de sahip olacaktır.