Sayılarla
Tıp Fakültesi

417

Öğrenci Sayısı

257

Öğretim Üyesi
Sayısı

85

Tıpta Uzmanlık Programı Öğrencisi Sayısı

10

Tıpta Yandal Uzmanlık
Öğrencisi Sayısı

63,28

TUS Puan Ortalaması

234,27

USMLE Step 1 Ortalaması

198

Kadın Öğrenci sayısı

222

Erkek Öğrenci Sayısı

10

Öğrenci Toplulukları

158

Uluslararası öğrenci sayısı