Yaz Stajları ve Araştırma Projeleri

Videoyu oynat

Araştırma Projeleri

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin önemli bir özelliği bilimsel eğitim ve araştırmaya büyük önem vermesidir. Bu amaçla öğrenciler ilk yıllarından itibaren üniversitenin araştırma laboratuvarlarında veya kliniklerde araştırma yapmaya özendirilmektedirler.

Ayrıca her öğretim döneminde ve yaz sezonunda tıbbın bilimsel temelleri konusunda kurs ve konferanslar düzenlenmekte, öğrencilere ve araştırmacılara yönelik araştırma metodolojisi  eğitimi verilmekte, öğrencilerimize  yurt içi ve yurt dışındaki diğer araştırma kurumlarında staj, kongre ve seminerlere katılım imkanı sunularak, özgün araştırma projeleri geliştirme yönünde destek sağlanmaktadır.

Üniversitenin temel felsefesi uyarınca temel bilimler, mühendislik bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında tıp ile kesişen çalışmalara özellikle önem verilmektedir.

Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizin ikinci yıldan itibaren mutlaka bir araştırma projesinde aktif olarak görev almaları beklenmektedir. Bu zorunlu uygulama kapsamında haftalık ders saatlerinin yüzde 20’si araştırma çalışmalarına ayrılmıştır. Akademik yılın ilk günlerinde Tıp Fakültesi ve Üniversitemizin diğer bölümlerinde yürümekte olan ve öğrenci kabul edebilecek tüm araştırma projeleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından 2. ve 3. sınıf öğrencilerimize kısa sunumlarla tanıtılmaktadır.

Ayrıca 2018-2019 Eğitim Dönemi itibariyle öğrencilerimizin katılabileceği projelere sosyo-medikal araştırmalar da dahil edilmiştir. Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ile işbirliğiyle Tıp Fakültemize özel hazırlanan programla, öğrencilerimiz araştırma saatlerini KUSIF ve Sosyal Tıp Komitesi üyelerinin rehberliğiyle sivil toplum kuruluşlarının farklı alanlarda yürüttükleri projelerinin sosyal etki değerlendirmesini yapabilmektedir. Bu projelerde çalışan ve araştırmasını tamamlayan öğrencilerimiz yıl sonunda KUSIF Sosyal Etki Değerlendirmesi Sertifikası alabilmektedir. Laboratuvar araştırmalarının tanıtımında olduğu gibi bu projelerin tanıtımları da KUSIF uzmanları, proje sahibi STK’lar tarafından yine akademik yılın ilk gönlerinde kısa sunumlarla 2. ve 3. sınıf öğrencilerimize tanıtılmaktadır.

Bu tanıtımlardan sonra öğrencilerimizin bir hafta içerisinde yer almak istedikleri projeleri Dekanlık Ofisi’ne bildirmeleri istenmektedir. 2. sınıflar için Çarşamba, 3. sınıflar için Salı tüm gün, “Araştırma Zamanı” olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin, dahil oldukları araştırma projeleriyle ilgili çalışmalarını bu zaman dilimlerinde yürütmeleri beklenmektedir.

Her yıl genellikle nisan ayında, 2 gün boyunca “Araştırma Günleri” düzenlenmektedir. ‘Araştırma Günleri’nde, Öğrenci Araştırma Komitesi tarafından başvuruları değerlendirilerek seçilen öğrenciler, sözlü veya poster sunum yapmaktadırlar.

Sunumlar sonrasında Sözlü ve Poster sunumlar için ilk 3 öğrenci seçilerek ödüllendirilmektedir.

Öğrencilerimizin bu çalışmaları sırasında çıkardıkları yayınlar, Dekanlık tarafından izlenmekte ve arşivlenmektedir. KUSOM öğrencilerinin bugüne kadar yer aldıkları yayınlar başlığı altında sunulmuştur.

Yaz Stajları

Akademik yıl içinde araştırmaya ayrılan zamanlar dışında, öğrencilerimizin yaz aylarında da laboratuvarlarda çalışmaları teşvik edilmekte, bu yönde öğrencilerimize yol gösterilmektedir. Öğrencilerimiz yurt içinde ve yurt dışında, ilgi duydukları konularda laboratuvar çalışmaları yapmak için yönlendirilmektedirler.

Ayrıca bir kısım öğrencimiz, yaz stajları için maddi destek alabilmektedirler. Her yıl kasım ve aralık aylarında, Tıp Fakültesi Tıp Öğrencileri Araştırma ve Değişim Programları komitesi tarafından gönderilen form ile öğrencilerden çalışmakta oldukları proje, ilgi alanları, daha önce varsa KU dışında çalıştıkları laboratuvarlarla ilgili ve yazın çalışmak için gitmeyi planladıkları kurum ve çalışmanın içeriği hakkında bilgi talep eder.

 

 
Komitenin tüm başvuruları değerlendirmesinin ardından öğrencilere verilecek desteğin oranı belirlenir. O yılki bütçeye uygun olarak komitenin önerisi doğrultusunda verilecek maddi desteğin miktarı Dekanlık tarafından öğrencilere duyurulur.