KU-SIM

(Koç Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Topluluğu)

Topluluk içi ve dışı işleyişten sorumlu olup topluluğun yıl içindeki düzenini sağlar ve olursa aksaklıklara müdahale eder. Çalışma dönemi boyunca topluluktaki sorumlu bireylerin koordineli ve uyumlu çalışmasından öncelikle sorumludur. Gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplayarak topluluğun işleyişi hakkında tüm Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamaktan sorumludur. Dekanlık ile alt çalışma gruplarının iletişimini ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin Dekanlık düzeyinde temsilini sağlar, istek ve şikayetlerini Dekanlığa iletir. Mali koordinatör ile beraber Dekanlıkla olan bütçe müzakerelerini yürütür. Etkinliklerin bütçe taleplerini, etkinliğin KUMSA ilkelerine paralel gerçekleştirildiği ve Yönetim Kurulunun karşı çıkmadığı durumlarda onaylar.