Sıkça Sorulan Sorular

FAQ

Tümü

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk öğrencileri 2010-2011 ders yılında eğitime başladılar. İlk mezunlarımızı 2016 yılında verdik.
 

2024-2025 eğitim yılında toplam 50 öğrenci alınacaktır. 
 

Koç Üniversitesi’nin diğer bütün fakültelerinde olduğu gibi Tıp Fakültesi’nde de eğitim dili İngilizcedir. 4. Yılda başlayan klinik eğitimle birlikte, hasta başı eğitimi Türkçe yapılmakla birlikte, dersler İngilizce devam etmektedir.
 

ÖSYM sınavı sonrasında Tıp Fakültesi’ne giriş hakkı kazanan öğrencilerin İngilizce yeterliliklerinin belirlenmesi için TOEFL sınavı sonuçlarını Kayıt ve Kabul Ofisine göndermeleri gerekmektedir. TOEFL sınavına girmemiş öğrenciler ise Koç Üniversitesi’nin Kurumsal TOEFL sınavına girebilirler. Bu sınavla ilgili detaylı bilgi Koç Üniversitesi’nin ilgili web sayfasında bulunabilir.
 

Bu öğrencilerin Koç Üniversitesi’nin İngilizce Hazırlık Okulu’nda (ELC) eğitim almaları gerekmektedir. Öğrenciler, hazırlık okulunda sadece dil eğitimi değil, değişik akademik ve sosyal konularda da eğitim almaktadırlar.
 

İngilizce Hazırlık Programına katılan öğrenciler diğer Koç öğrencileri ile birlikte üniversite’nin İngilizce Dil Merkezi'nde (ELC) eğitimlerine başlamaktadırlar. İngilizce Hazırlık ve 3 yıl süren temel tıp bilimleri eğitimi Koç Üniversitesi’nin Rumelifeneri Kampüsü’nde yürütülmektedir. 4. yıldan itibaren eğitim Topkapı’daki Koç Üniversitesi Hastanesi’nde devam etmektedir.
 

Topkapı’da tam teşekküllü ve modern Koç Üniversitesi Hastanesi 2014 yılının Ekim ayında eğitime ve faaliyete başlamıştır. Tıp öğrencilerimiz 4. yıllarından itibaren klinik eğitimlerini bu hastanede almaktadırlar.
 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, üniversitenin genel ilkeleri doğrultusunda az sayıda seçkin ve nitelikli öğrenciye en üst düzeyde, uluslararası kalitede eğitim vermeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin ilk yıllardan başlayarak biyomedikal bilimlerin seçilmiş alanlarında araştırmalara katılmaları hedeflenmektedir. Bu sebeple eğitimin birinci yılında öğrencileri sonraki yıllara hazırlayacak bir Çekirdek Eğitim Programı (Core Curriculum) uygulanmaktadır. Hem doğa bilimleri hem de sosyal bilimlerin yanı sıra iletişim becerileri, uygarlık tarihi, tıp bilimlerine giriş gibi konuların verileceği bu program öğrencileri hem sonraki yıllarda karşılaşacakları bilimsel kavramlara hazırlamakta, hem de sosyal ve hümanist bireyler olarak içinde yaşadıkları toplumu tanıma ve sorunlarını çözme yönünde eğitmektedir.

Öğrencilere ikinci yıldan itibaren bütünleşik bir program içinde sistem-bazlı tıp eğitimi verilmektedir. Klasik organ sistemlerine ek olarak modern tıbbın yoğun araştırma alanları olan kanser, sinirbilimleri, moleküler tıp gibi alanlar için özel çalışma dönemleri ayrılmaktadır. Genel eğitim felsefesi olarak öğrenciye otonomi ve sorumluluk veren, ders saatlerinin yanı sıra serbest çalışma, tartışma ve araştırma projelerine katılım için de süre tanıyan bir programlama yapılmaktadır. Öğrenciler eğitimleri süresince kütüphane ve elektronik kaynaklardan yararlanmaya teşvik edilmektedirler.
 

Öğrenciler, ilk yıldan itibaren tıbbın tarihsel gelişimi, etik kavramlar, modern tıbbın temelleri ve uygulamaları konularında ders, kurs ve seminerlerle donatılmaktadırlar. Erken yıllarda iletişim becerileri, toplumun sağlık sorunlarını tanıma, sağlık kuruluşları ve sağlık sistemini inceleme olanakları sunulmaktadır. Dördüncü yılda ana dallarda uzun süreli stajlar, beşinci yılda yan dallarda kısa süreli stajlar ve altıncı yılda da 12 ay süren mezuniyet öncesi intörnlük eğitimi Koç Üniversitesi Hastanesi’nde verilmektedir.
 

Bütün öğrenciler için ilk yıllardan itibaren farklı eğitim kurumlarında yaz stajı ve laboratuvar çalışmaları olanakları araştırılmakta ve desteklenmektedir.
 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi kurum içi ve kurum dışından yatay geçiş kabul etmektedir. Yatay geçiş başvuru koşulları  KU Yatay Geçiş Yönergesi‘nde belirtilmektedir.

 

Tıp Fakültesine yatay geçişte dikkate alınan ek kriterler şöyledir:

 • Öğrencinin en az 1 yıl başka bir tıp fakültesinde öğrenim görmüş olması,
 •  
 • Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumda veya bölümde elde ettiği not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,5 olması,
 •  
 • TC vatandaşı öğrencilerin, LYS’de aldıkları MF3 sıralamasının, sınava girdikleri yıldaki KU Tıp Fakültesi taban sıralamasına eşit veya üzerinde  olması
 •  
 • LYS sınavına girmeyen yabancı öğrencilerin, mevcut kurumlarının THE sıralamasında ilk 500’de olması, uluslararası kabulü olan diploma notları veya test puanları (uluslararası öğrenci kabulü için gereken not ve puanlar ile aynıdır. Bkz. 18. madde).

Kurum içi yatay geçiş başvurularında aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmaktadır:

 • Aynı düzeyde ancak farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmektedir.
 •  
 • Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümde elde ettiği not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,5 olması,
 •  
 • LYS sınavındaki MF3 sıralamasının, aynı yıldaki KU Tıp Fakültesi taban sıralamasına eşit veya üzerinde  olması

Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin hangi sınıftan devam edeceklerinin belirlenmesi için seviye belirleme sınavı verilir.

IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 17 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri’nden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 1,2 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,2 veya daha iyi olan ve LYS ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne yerleştirilmiş, MF3 sıralaması 40 binin üzerinde olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Tıp Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.
 

Yatay geçiş veya yeni uluslararası öğrenci başvuruları, güz yarıyılı kabulü için belirtilen başvuru dönemlerinde online yapılmaktadır. Bahar yarıyılı için başvuru alınmamaktadır. Başvurular online başvuru formu ile yapılmaktadır. Başvuru formu için ve son başvuru tarihleri ile ilgili aşağıdaki linklerden detaylı bilgi alabilirsiniz. Yatay geçiş  başvurusu kabul edilen öğrencilere ve kabul alan uluslararası öğrencilere tam burs verilmemektedir. Bu öğrencilere %25 ve %50 şeklinde uygulanan kısmi burslar verilmektedir. Yatay geçiş öğrencilerinin ve uluslararası öğrencilerin öğrenim bursu kazanabilmeleri için yüksek bir performans göstermeleri beklenmektedir.  Başvurular değerlendirilirken öğrenci adaylarının   başvuru dosyasında bulunan motivasyon mektubu, refeans mektubu, lise notları, ders dışı etkinlikleri ve başarıları, video görüşmesi ve test skoru bütünüyle değerlendirilir.

 

Uluslararası öğrenci başvurular için;

https://international.ku.edu.tr/undergraduate-programs/how-to-apply/

Yatay geçiş öğrenci başvuruları için;

https://registrar.ku.edu.tr/gerekli-bilgiler/aday-ogrenciler/yatay-gecis-ogrencileri

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim dili İngilizce’dir. Ancak Tıp Fakültesi’nde öğrenciler 4. yıldan itibaren hasta başı eğitimi gördükleri için, hastalarla iletişim kurabilecek seviyede Türkçe anlayabilmeli, konuşabilmeli ve yazabilmelidirler. Bu nedenle yabancı öğrencilerden 3. yılın sonunda C1 seviyesinde Türkçe yeterlilik belgesi talep edilmektedir.
 

Tıp Fakültesi lisans başvurularımıza uygun uluslararası sınav ve diploma notlarının detaylı listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://international.ku.edu.tr/undergraduate-programs/how-to-apply-2/

Uluslararası öğrenci başvurularında öğrenci adayının, uluslararası kabul edilirliği olan test skorlarına veya yeterli diploma notlarına sahip olması başlıca kriterler arasındadır. Bu tür diploma notlarına veya skorlara sahip olmayan öğrencilerin, sadece lise notları, başvuran öğrencilerin akademik başarılarını birbirleriyle kıyaslamak açısından çok belirleyici olamamaktadır. Dolayısıyla, fakültemize başvurmayı planlayan öğrencilerin, uygun sınavlardan en az birinden yeterli puanı yok ise veya yeterli diploma notları yok ise başvurusu reddedilecektir.

IB veya GCSE diploma notu ile başvuru yapacak öğrencilerin, kendi okullarından bu notları beyan eden resmi yazı almaları ve başvuru esnasında bu resmi yazı ile başvuru yapmaları gerekmektedir.  Bu şartları sağlayaman öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.

Öğrenci Adayları başvuru dosyasında belirtilen üniversite tarafından istenen puanlara tam olarak uyan final puanlarını aldıktan sonra kayıt hakkı kazanacaktır. Beklenen puan tam olarak karşılanmaz ise öğrenciler kayıt hakkı kazanamayacaktır.

Dış Kurumlardan yatay geçiş için başvuru yapacak öğrenciler, transkriptlerine ve ders müfredatlarına ek olarak, geçerli test puanlarını veya diploma notlarını sunmalılardır.

Değerlendirmelerde istenen başlıca test skorları ve diploma notları şu şekildedir  :

( Ayrıntılı liste için yukarıda verilen linki kontrol ediniz)

MCAT: 504 (4 alanın her birinden min 126)

SAT I: 1450

ACT: 31

IB: 40

GCSE: 3  İlgili alanlarda, A seviyesi A veya A* notlu ( Matematik, Biyoloji, Kimya,Fizik )

Yatay geçiş ile dışarıdan başvuran öğrencilere ve uluslararası olarak kabul edilen öğrencilere tam burs verilmemektedir. Bu öğrencilere %25 ve %50 şeklinde uygulanan kısmi burslar verilmektedir. Yatay geçiş öğrencilerinin ve uluslararası öğrencilerin öğrenim burslarını kazanabilmeleri için yüksek bir performans göstermeleri gerekmektedir. Kısmi burslar sadece öğrenim süresini kapsar. Yurt, Yemekhane,kitap ve diğer masraflar için maddi kaynak sağlanmamaktadır.

 

Burs kararında öğrenci adayının başvuru dosyasının tamamı dikkate alınmaktadır. Yeterli test puanı tek başına aranan bir kriter değildir. Bursların kazanılmasında öğrenci adayının başvuru dosyasında bulunan motivasyon mektubu, referans mektubu, lise notları, ders dışı etkinlikleri ve başarıları, video görüşmesi ve test skoru bir bütün olarak değerlendirilmektedir.

Kısmi Burs başvurusu için ayrı bir başvuru formu ve başvuru süresi yoktur. Başvuru yapan adaylar hem kabul hem burslu kabul olarak iki şekilde de değerlendirilecektir. Öğrenci adayı başvurusuna kabul cevabını aldığında, burs hakkı kazanıp kazanmadığıda belirtilecektir.

Kabul esnasında öğrenciye burs hakkı tanınmamışsa ise ikinci bir burs değerlendirmesi yapılmayacaktır. Öğrenci adaylarından bu konu ile ilgili üniversitemizin diğer birimleri ve Tıp Fakültesi birimleri ile iletişimime geçilmemesi istenmektedir.

Tıp Fakültesi mezun öğrencileri eğitimleri sonrasında yurt dışı başvurularında denklik istendiğinde öğretim programlarının tümünü (6 yıl boyunca aldıkları dersler ) içeren bir belge için tıp fakültesi dekanlığına başvuruda bulunabilir. Müfredatı içeren belge için dekanlığa başvuruda bulunduktan sonra iki ay içinde dekanlıktan belge hazırlanır öğrenciye teslim edilir. Öğrenciler yurt dışı başvuru tarihlerinde belge hazırlanma süresinin iki ay olmasına dikkat etmelidirler.

Kontenjan

2024-2025 eğitim yılında toplam 50 öğrenci alınacaktır. 
 

Uluslararası Öğrenciler

Tıp Fakültesi lisans başvurularımıza uygun uluslararası sınav ve diploma notlarının detaylı listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://international.ku.edu.tr/undergraduate-programs/how-to-apply-2/

Uluslararası öğrenci başvurularında öğrenci adayının, uluslararası kabul edilirliği olan test skorlarına veya yeterli diploma notlarına sahip olması başlıca kriterler arasındadır. Bu tür diploma notlarına veya skorlara sahip olmayan öğrencilerin, sadece lise notları, başvuran öğrencilerin akademik başarılarını birbirleriyle kıyaslamak açısından çok belirleyici olamamaktadır. Dolayısıyla, fakültemize başvurmayı planlayan öğrencilerin, uygun sınavlardan en az birinden yeterli puanı yok ise veya yeterli diploma notları yok ise başvurusu reddedilecektir.

IB veya GCSE diploma notu ile başvuru yapacak öğrencilerin, kendi okullarından bu notları beyan eden resmi yazı almaları ve başvuru esnasında bu resmi yazı ile başvuru yapmaları gerekmektedir.  Bu şartları sağlayaman öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.

Öğrenci Adayları başvuru dosyasında belirtilen üniversite tarafından istenen puanlara tam olarak uyan final puanlarını aldıktan sonra kayıt hakkı kazanacaktır. Beklenen puan tam olarak karşılanmaz ise öğrenciler kayıt hakkı kazanamayacaktır.

Dış Kurumlardan yatay geçiş için başvuru yapacak öğrenciler, transkriptlerine ve ders müfredatlarına ek olarak, geçerli test puanlarını veya diploma notlarını sunmalılardır.

Değerlendirmelerde istenen başlıca test skorları ve diploma notları şu şekildedir  :

( Ayrıntılı liste için yukarıda verilen linki kontrol ediniz)

MCAT: 504 (4 alanın her birinden min 126)

SAT I: 1450

ACT: 31

IB: 40

GCSE: 3  İlgili alanlarda, A seviyesi A veya A* notlu ( Matematik, Biyoloji, Kimya,Fizik )

İngilizce Yeterlilik

Koç Üniversitesi’nin diğer bütün fakültelerinde olduğu gibi Tıp Fakültesi’nde de eğitim dili İngilizcedir. 4. Yılda başlayan klinik eğitimle birlikte, hasta başı eğitimi Türkçe yapılmakla birlikte, dersler İngilizce devam etmektedir.
 

ÖSYM sınavı sonrasında Tıp Fakültesi’ne giriş hakkı kazanan öğrencilerin İngilizce yeterliliklerinin belirlenmesi için TOEFL sınavı sonuçlarını Kayıt ve Kabul Ofisine göndermeleri gerekmektedir. TOEFL sınavına girmemiş öğrenciler ise Koç Üniversitesi’nin Kurumsal TOEFL sınavına girebilirler. Bu sınavla ilgili detaylı bilgi Koç Üniversitesi’nin ilgili web sayfasında bulunabilir.
 

Bu öğrencilerin Koç Üniversitesi’nin İngilizce Hazırlık Okulu’nda (ELC) eğitim almaları gerekmektedir. Öğrenciler, hazırlık okulunda sadece dil eğitimi değil, değişik akademik ve sosyal konularda da eğitim almaktadırlar.
 

Eğitim Programı

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, üniversitenin genel ilkeleri doğrultusunda az sayıda seçkin ve nitelikli öğrenciye en üst düzeyde, uluslararası kalitede eğitim vermeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin ilk yıllardan başlayarak biyomedikal bilimlerin seçilmiş alanlarında araştırmalara katılmaları hedeflenmektedir. Bu sebeple eğitimin birinci yılında öğrencileri sonraki yıllara hazırlayacak bir Çekirdek Eğitim Programı (Core Curriculum) uygulanmaktadır. Hem doğa bilimleri hem de sosyal bilimlerin yanı sıra iletişim becerileri, uygarlık tarihi, tıp bilimlerine giriş gibi konuların verileceği bu program öğrencileri hem sonraki yıllarda karşılaşacakları bilimsel kavramlara hazırlamakta, hem de sosyal ve hümanist bireyler olarak içinde yaşadıkları toplumu tanıma ve sorunlarını çözme yönünde eğitmektedir.

Öğrencilere ikinci yıldan itibaren bütünleşik bir program içinde sistem-bazlı tıp eğitimi verilmektedir. Klasik organ sistemlerine ek olarak modern tıbbın yoğun araştırma alanları olan kanser, sinirbilimleri, moleküler tıp gibi alanlar için özel çalışma dönemleri ayrılmaktadır. Genel eğitim felsefesi olarak öğrenciye otonomi ve sorumluluk veren, ders saatlerinin yanı sıra serbest çalışma, tartışma ve araştırma projelerine katılım için de süre tanıyan bir programlama yapılmaktadır. Öğrenciler eğitimleri süresince kütüphane ve elektronik kaynaklardan yararlanmaya teşvik edilmektedirler.