Araştırma Çıktısı

Koç Üniversitesi’nin araştırma programlarının amacı evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir. Öğretim üyeleri kendi bağımsız araştırmalarını sürdürürken, disiplinlerarası işbirliğine önem vermekte, stratejik alanlarda takım olarak çalışmaktadırlar.

 

KUSOM’un akademik çıktısı SciVal’da ‘Tıp’ başlığı altında filtrelenen makalelerin taranmasıyla değerlendirilmektedir. Ancak, ‘Tıp’ başlığı altında yer alan yayınlar diğer fakültelere (ör. Mühendislik, MBGE) ait olabilir. Bu nedenle, ‘Tıp’ alanı salt KUSOM akademik çıktısını temsil etmemektedir. Fakültemizin 2014-2019 yılları arasında hakemli bilimsel dergilerde yayımlanan makale sayısı ve alan ağırlıklı etki değeri aşağıda sunulmaktadır. Sunulan bilgiler SciVal veri tabanından alınmıştır ve zaman içinde değişiklik gösterebilir.

Alan Ağırlıklı Etki Değeri (AAAE); Uluslararası arenada bir alanda akademik çıktının yüksek etkisinden söz etmek için AAAE’nın 1’in üzerinde olması önemlidir. 1,00’den büyük bir AAAE, yayınların benzer yayınlar için dünya ortalamasına göre beklenenden daha fazla atıfta bulunduğunu göstermektedir. Örneğin 1.44 puanı, bir makaleye beklenenden % 44 daha fazla atıfta bulunulduğu anlamına gelir.