Mezuniyet Öncesi
Tıp Eğitimi

Fakültemizin araştırma ve bilime dayalı çağdaş tıp uygulamalarını benimseyen yaklaşımı, Koç Üniversitesi’nin  dinamik ve yenilikçi eğitim anlayışını yansıtmaktadır.

Eğitim programımız öğrencilerimizi, 21. yüzyılın sağlık sorunlarına eğilen ve bilimin yol göstericiliğinde tıbbi çözümler üretebilen insan odaklı doktorlar olarak yetiştirmeyi hedefiyle oluşturulmuştur.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları; ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla iletişim kurabilen, bilimdeki gelişmeleri yakından takip eden, ileri tıp teknolojilerine hakim, en güncel bilimsel donanımı taşırken aynı zamanda etik yönden bilinçli doktorlar olarak tıp bilimine önemli katkılar sağlayacaklardır.

Tıp Fakültemizin eğitim dili İngilizce’dir. Eğitimin ilk 3 yılı Rumelifeneri kampüsünde gerçekleştirilmektedir. 4. Yıldan itibaren başlayan klinik ağırlıklı eğitim ise Koç Üniversitesi Hastanesi’nde verilmektedir.  Buna ek olarak öğrencilere üniversitenin çeşitli laboratuvar ve kliniklerinde araştırmalara katılma olanağı sağlanmakta ve öğrencilerimizin bilimsel çalışmalar yapmaları teşvik edilmektedir.

Yurtdışı standartlarında tıp doktorları, asistan ve hemşire yetiştirmek amacı ile kurulan Koç Üniversitesi Hastanesi şu an en güncel tıp anlayışına uygun hasta bakım ve tedavisi sunmaktadır. Çok özellikli ve ileri teknolojik donanımlı bir üniversite hastanesi olan Koç Üniversitesi Hastanesi, sağlık alanında klinik ağırlıklı eğitim, araştırma ve sağlık hizmet sunumunda ülke sınırları ötesinde bir merkez olarak öne çıkmaktadır.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi hazırlık sınıfı hariç 6 yıllık tıp eğitimi vermektedir. Birinci yıl içinde üniversite çekirdek eğitim programına ek olarak, tıpla ilgili kurs ve seminerlere yer verilmekte olup, ikinci ve üçüncü yıllardan itibaren bütünleşmiş bir programla temel tıp dersleri ve giderek artan oranda klinik tıbba hazırlık ve temel-klinik köprü konuları sunulmaktadır. Dördüncü ve beşinci yıllarda öğrencilerimiz uygulamalı staj eğitimiyle hastalıkların tanı ve tedavisi üzerinde çalışmaktadırlar. Altıncı yılda ise hastanede mezuniyet-öncesi intörn olarak, gözetim altında, hastaların bakımında görev ve sorumluluk alarak, eğitimlerini tamamlamaktadırlar.