Dekanlık Ofisi İdari Çalışanları

Firuze Abdulazizoğlu

Koç Üniversitesi Hastanesi

Akademik ve İdari Koordinatör
+90 212 467 87 00 – 29949
fabdulazizoglu@ku.edu.tr

Serra Koçak Algül

Koç Üniversitesi Hastanesi

Dekan Asistanı
Planlama ve Geliştirme Uzmanı
Dekanlık
+90 212 467 8700 – 27007/24910
salgul@ku.edu.tr

Selen Tur Denizci

Koç Üniversitesi Hastanesi

Planlama ve Geliştirme Uzmanı
Dekanlık
+90 212 467 87 00 – 27006
stur@ku.edu.tr

Melis Kara

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü

Planlama ve Geliştirme Uzman Yardımcısı

Dekanlık
+90 212 338 32 03
mkara@ku.edu.tr

Burak Çabuk

Koç Üniversitesi Hastanesi

Fakülte İdari Asistanı
Dekanlık
+90 212 467 8700 /29407
bcabuk@ku.edu.tr

Tuğçe Kayalar

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü

Fakülte İdari Asistanı
Etik Kurul
+90 212 338 1176
tkarakas@ku.edu.tr

Ayşenur Özcan

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü

Fakülte İdari Asistanı
Dekanlık
+90 212 338 37 27
aysenurozcan@ku.edu.tr

İrem Sultan Güler

Koç Üniversitesi Hastanesi

Fakülte İdari Asistanı
Dekanlık
+90 212 467 87 00
iguler@ku.edu.tr