Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin önemli bir özelliği bilimsel eğitim ve araştırmaya ayrı bir önem vermesidir. Bu amaçla öğrenciler ilk yıllarından itibaren Üniversitenin araştırma laboratuvarlarında veya kliniklerde araştırma yapmaya özendirilmektedirler.

Tıbbın bilimsel temelleri konusunda kurs ve konferanslar düzenlenmekte, araştırma metodolojisi eğitimi verilmekte, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer araştırma kurumlarında staj, kongre ve seminerlere katılım imkanı sunularak, özgün araştırma projeleri geliştirme yönünde destek sağlanmaktadır. Üniversitenin temel felsefesi uyarınca, temel bilimler, mühendislik bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında tıp ile kesişen çalışmalara özellikle önem verilmektedir.

Tıp Fakültesi Araştırma Amaçları

Yüksek düzeyde eğitim ve araştırma olanaklarını kullanmak, toplum sağlığının iyileştirilmesini sağlayan ve evrensel tıp literatürüne katkıda bulunan araştırmalar gerçekleştirmek ve bunları yayınlayarak alanında ulusal lider olmaktır.