Research

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin önemli bir özelliği bilimsel eğitim ve araştırmaya ayrı bir önem vermesidir. Bu amaçla öğrenciler ilk yıllarından itibaren Üniversitenin araştırma laboratuvarlarında veya kliniklerde araştırma yapmaya özendirilmektedirler. Tıbbın bilimsel temelleri konusunda kurs ve konferanslar düzenlenmekte, araştırma metodolojisi eğitimi verilmekte, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer araştırma kurumlarında staj, kongre ve seminerlere katılım imkanı sunularak, özgün araştırma projeleri geliştirme yönünde destek sağlanmaktadır. Üniversitenin temel felsefesi uyarınca, temel bilimler, mühendislik bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında tıp ile kesişen çalışmalara özellikle önem verilmektedir.

Courses and conferences on the scientific foundations of medicine will be organized, training on research methodology will be given, opportunities to participate in practical trainings, congresses, and seminars in research institutions at home and abroad will be provided, and development of unique research projects will be supported. Pursuant to the basic educational philosophy of the University, studies that overlap with medicine in the fields of basic sciences, engineering sciences, and social sciences will be given particular importance.

Research Objectives of Faculty of Medicine

To be a national leader in the field by using high level educational and research facilities, carrying out researches that provide improvement in public health and contributing to universal medical literature and publishing them.

Research Platform

Output

Ethical Committees