Akreditasyon

Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)  Ulusal  Tıp  Eğitimi  Akreditasyon  Kurulu  (UTEAK) tarafından Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 2024 yılına kadar tam akreditasyon statüsü  verilmiştir.

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucunda, fakültemizin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı’nın, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları’nı karşıladığı saptanmış ve TEPDAD Yönetim Kurulu kararıyla programımız ara değerlendirmede başarılı olmak koşuluyla 01.01.2024 tarihine kadar akredite edilmiştir.