Kendini toplumun ve insanların sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye adamış, hayat boyu öğrenmeye ve gelişime açık, araştırmacı yönleriyle tıp alanında yarına yön verecek hekimler ve bilim insanları yetiştirmek üzere tasarlanan eğitim programımız güncel bilgi, metot ve yöntemlerle her yıl değerlendirilip, geliştirilmektedir.
Müfredatımız şu temel yetenekleri haiz hekimleri mezun etmek üzere planlanmıştır:

  • İnsan odaklı bakım
  • Bilimsel verilere ve kanıtlara dayalı karar verme
  • Deneyimsel öğrenme
  • Toplumsal katkıyı önceliklendirme
  • Etkili ve işbirlikçi liderlik
  • Güncel teknolojileri takip etme ve uygulama
  • Yaşam boyu öğrenme
  • Multidisipliner bakış açısıyla değerlendirme
  • Profesyonelizm