Prof. Dr. Şükrü Dilege
01.09.2018 - 31.08.2024
(Dekanımız)

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1985’te mezun olan Şükrü Dilege, 2000’de Prof. Dr. Göksel Kalaycı ile birlikte İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nı kurdu. 2004’te Profesör unvanı alan Dr. Dilege 2005’te İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olarak atandı. Aynı yıl VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi Departmanı Başkanlığı görevini de üstlendi. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşundan itibaren öğretim üyeliği yapan Dr. Dilege, Eylül 2017’de Dekan Yardımcısı, Ocak 2018’de ise Vekil Dekan olarak görevine devam etti. Eylül 2018’den itibaren Dekan olarak görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir
01.09.2021 - 31.08.2024
(Dekan Yardımcımız)

Prof.Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir, lise yıllarında Tübitak Bilim Adamı yetiştirme programında yer almış, Liselerarası Tübitak Kimya yarışmasında Türkiye üçüncülüğü ile ödüllendirilmiştir. 1992 yılında Hacettepe Tıp Fakültesini, 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilimdalı’ndan Nöroloji ihtisasını ve 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Temel Nörolojik Bilimler doktora programından doktora derecesini almıştır. Doktora sonrası Fulbright ve IBRO (International Brain Research Organisation) bursları ile Harvard Üniversitesi Mass General Hospital’da “Stroke ve Neuroregulation” laboratuvarında postdoktoral çalışmalarını 2001-2004 yıllarında yapmıştır. Ardından Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü ve Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak çalışmıştır. Bu süreçte Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü’nde 5 yıl müdür yardımcısı olarak görev almıştır. 2014 yılından beri Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmaktadır. Koç Üniversitesi’nde Nöroloji bölümü ve Nörobilim doktora ve master programınlarının kurulmasında ve geliştirilmesinde görev almıştır. 2017 yılından itibaren Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Yasemin Gürsoy Özdemir’in Science ve Nature Medicine dergisi de dahil olmak üzere yüksek impaktlı dergilerde 73 yayını, Scopus’a göre 3700’e yakın atıfı vardır ve H indeksi 28’dir. Kendisi Tübitak Teşvik, TÜBA GEBİP, Eczacıbaşı Destek, Tübitak bilim insanı destekleme bursu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülü gibi pek çok ödül ve destek almıştır. Türkiye Sinirbilim Derneği Yönetim Kurulu’nda görev almaktadır. TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Komisyonu proje başvurularında hakemlik ve YÖKAK dış değerlendirme takımlarında değerlendirici olarak görev almaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Kaya
01.09.2021 - 31.08.2024
(Dekan Yardımcımız)

Prof. Dr. Mehmet Kaya 1980’de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı. ABD’de “National Institutes of Health (NIH), Institute of Neurological Disorder and Stroke” bünyesindeki Nörobiyoloji laboratuvarında Ocak 1994 – Haziran 1996 tarihleri arasında misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında 1991’de doçent, 1998’de profesör oldu. 2005 – 2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü müdürlüğü görevini yürüttü. 2007- 2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi direktörü olarak çalıştı. 2015 yılında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında çalışmaya başladı. 2018 ve 2019 yıllarında ikişer ay süreyle Nebraska Üniversitesi Sinirbilim Araştırma Merkezinde davetli araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu. 2018 yılından beri Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı görevini sürdürmekte ve aynı zamanda çok sayıda komitede görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Tuğba Gürsoy
01.03.2022-31.08.2024
(Dekan Yardımcımız)

Prof. Dr. Tuğba Gürsoy, 1971 yılında Ankara’da doğdu. 1988’de TED Ankara Koleji‘nden, 1994’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Pediatri ihtisasını 2000’de Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı ve aynı hastanede Başasistan olarak 2003 yılına kadar çalıştı. 2003-2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Neonatoloji bölümünde neonatoloji yandalını tamamladı. 2007-2013 yılları arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önce Uzman doktor ve ardından Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yaptı. 2012 yılında USC University of Southern California Children’s Hospital Los Angeles’da fonksiyonel ekokardiyografi üzerine çalıştı. 2009 yılında Pediatri Doçenti unvanını aldı. 2014 yılında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrosuna dahil oldu. 2015 yılından bu yana, Profesör unvanı ile Tıp Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Önceki Dekanlarımız

Prof. Dr. Evren Keleş
01.09.2014 - 31.08.2017

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1987’de mezun olan Evren Keleş, Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda tamamladı. Seattle’da University of Washington Nöroşirürji Departmanı’nda Nöro-Onkoloji üst ihtisası yaptı. 1997 – 2006 yılları arasında University of California San Francisco’da beyin tümörlerinin cerrahi tedavisi konusunda öğretim üyesi olarak çalıştı. Dr. Keleş, Ekim 2009 – Eylül 2014 yılları arasında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.

(KURUCU DEKAN)
Prof. Dr. Şevket Ruacan
01.10.2009 – 31.08.2014

Prof. Dr. Şevket Ruacan 1969’da da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. ABD’de University of Pennsylvania ve New York University’de biyokimya ve patoloji eğitimi aldı. Hacettepe Üniversitesi’nde 1979’da doçent,1988’de profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi’nde Patoloji Anabilim Dalı Başkanı, Tıp Fakültesi Dekanı, Onkoloji Enstitüsü Müdürü, Etik Kurul Başkanı olarak görev yaptı. Yüksek Öğretim Kurulu ve TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığı’nı üstlendi. 2014 yılından itibaren Tıp Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Önceki Dekan Yardımcılarımız

Prof. Dr. Şükrü Dilege
1.9.2017 - 15.1.2018

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1985’te mezun olan Şükrü Dilege, 2000’de Prof. Dr. Göksel Kalaycı ile birlikte İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nı kurdu. 2004’te Profesör ünvanı alan Dr. Dilege 2005’te İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olarak atandı. Aynı yıl VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Cerrahisi Departmanı Başkanlığı da üstlendi. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşundan itibaren öğretim üyeliği yapan Dr. Dilege, Eylül 2017’de Dekan Yardımcısı, Ocak 2018’de ise Vekil Dekan olarak görevine devam etti.

Prof. Dr. Tarık Esen
1.9.2014 - 31.8.2017

Tarık Esen, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlığını 1990 yılında aynı üniversitede Üroloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. 1990 – 93 yılları arasında Heidelberg Üniversitesi, Mannheim Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği’nde, 1997 yılında Mayo Clinic’de Üroonkoloji alanında çalışmalarda bulundu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1994 yılında doçentlik, 2000 yılında profesörlük unvanlarını aldı. 2006-2008 yılları arasında Türk Üroloji Derneği Başkanı olarak görev yapmıştır. Avrupa Üroloji Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. Prof. Dr. Tarık Esen, 2002 yılından bu yana Amerikan Hastanesi Üroloji Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır. Ayrıca, 2011 senesinden itibaren Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev almaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Demirhan
1.9.2014 - 31.8.2017

Mehmet Demirhan, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1986’da aynı üniversitede başladığı Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını, DAAD bursuyla gittiği Heidelberg Tıp Fakültesi Ortopedi Kliniği’nde tamamladı. 1992’de İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde uzman doktor olarak çalışmaya başladı. 1994 – 95 yıllarında University of Pittsburgh’da Sports Traumatology Research Fellowship yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1996’da doçent, 2001’de ise profesör oldu. Prof. Dr. Demirhan, 2001 yılından bu yana Amerikan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Evren Keleş
1.10.2009 - 31.8.2015

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi”nden 1987’de mezun olan Evren Keleş, Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda tamamladı. Seattle”da University of Washington Nöroşirürji Departmanı”nda Nöro-Onkoloji üst ihtisası yaptı. 1997 – 2006 yılları arasında University of California San Francisco”da beyin tümörlerinin cerrahi tedavisi konusunda öğretim üyesi olarak çalıştı. Dr. Keleş, Ekim 2009 – Eylül 2015 yılları arasında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Prof. Dr. İhsan Solaroğlu
2014 - 2021

Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, 1971 yılında Eskişehir’de doğdu. 1989’da Süleyman Çakır Lisesi’nden, 1996’da Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Nöroşirürji ihtisasını 2003’de Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. 2004-2005 yıllarında Loma Linda Üniversitesi Tıp Fakültesi (ABD) ileri nörolojik bilimler araştırma laboratuarında davetli araştırmacı olarak bulundu. 2008 yılında Nöroşirürji Doçenti ünvanını, 2013 yılında Nöroşirürji Profesörlüğü ünvanını aldı. Nisan 2011’den itibaren Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde, aynı zamanda 2012 yılından itibaren Loma Linda Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Barış Ata
2017 - 2022

Prof. Dr. Barış Ata, 1974 yılında Ankara’da doğdu. 1992’de Kadıköy Anadolu Lisesi’nden, 1998’de İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını 2003’de Bezm-i Alem Eğitim Hastanesi’nde tamamladı. Üremeye Yardımcı Teknoloji sertifikasyonunu 2006’da Amerikan Hastanesinde, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite üst ihtisasını 2008 – 2011 yıllarında McGill University, Montreal, Kanada’da yaptı. 2010 yılında London School of Hygiene and Tropical Medicine’da Klinik Araştırma Master Derecesi aldı. 2011’de yurda döndükten sonra 3 yıl Uludağ Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi Direktörü olarak çalıştı. Temmuz 2014’ten itibaren Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim görevlisidir. Hasta bakımı ve akademik çalışmaları için çeşitli kuruluşlarca ödüllendirilen Dr. Barış Ata alanıda uluslararası derneklerde yöneticilik ve uluslarası dergilerde editörlük görevlerini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Kemal Baysal
2018 - 2021

Prof. Dr. Kemal Baysal, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1985 yılında mezun olmuştur. Biyokimya Doktorasını 1993’de Ohio State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Farklı ABD üniversitelerinde post-doktoral çalışmalar yapmıştır. Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi biyokimya bölümünde görev yapmaktadır. Çalışma alanı vasküler biyoloji, kalp-damar hastalıkları, anjiyogenez ve doku mühendisliğindeki uygulamalarıdır.