Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, üniversitenin genel ilkelerine göre az sayıda seçkin ve nitelikli yerli ve yabancı öğrenciye yüksek düzeyde uluslararası eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Üniversitemiz ilk öğrencilerini 2010 yılında kabul etmeye başlamıştır. 2014 yılında ise ilk uluslararası öğrencimiz kabul edilmiştir. Bugün toplam  92 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktayız.

Her yıl 30 kişiden oluşan seçilmiş bir grup öğrenci, Türkiye Ulusal Üniversite Giriş Sınavı ile yerleştirilen 30 öğrenci ile beraber MD programımıza kabul edilmektedir.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Uluslararası öğrenciler için iyi bir seçim olmasının nedeni nedir ?

 • Birinci yıldan itibaren öğrenciler, biyomedikal bilimlerin belirli alanlarında araştırma çalışmalarına katılmaya teşvik edilir. Program, öğrencilerin özerk ve sorumlu bireyler olmalarını sağlamak ve müfredatlarına ek olarak bağımsız çalışmalara, tartışmalara ve araştırma projelerine katılmak için gerekli zamanı sağlamak için planlanmıştır. Kütüphane ve elektronik kaynakları özgürce kullanmaları teşvik edilir. tıp eğitimlerinin sonunda ilgi ve yeteneklerine göre klinik araştırma odaklı bir kariyer yolu veya klinik bir kariyer yolu izleme seçeneklerine sahip olma fırsatı sunar.Öğrencilerin KUTTAM gibi önde gelen araştırma

merkezlerine erişimleri vardır.

 • Tıp Öğrencileri, eğitimlerinin sonraki yıllarında karşılaşacakları karmaşık bilimsel kavramları daha iyi anlamalarını sağlayan Çekirdek Müfredatını ilk yılda alırlar. Doğa ve toplum bilimlerinin yanı sıra iletişim becerileri, uygarlık tarihi ve tıp bilimine giriş gibi konuların da işlendiği bu program, öğrencileri sosyal ve hümanist bireyler olarak sorunlarını tanıma ve çözme konusunda da eğitiyor.
 • İkinci yıldan başlayarak, öğrenciler entegre bir programda sistem tabanlı bir tıp eğitimi alırlar. Başlıca organ sistemlerine ek olarak, dünya çapında modern tıbbın yoğun araştırma alanları olan kanser, sinirbilim ve moleküler tıp üzerine özel çalışma vurgusu yapılmaktadır.
 • Klinik eğitim Topkapı’da bulunan Koç Üniversitesi Hastanesi’nde verilmektedir. Sunulan klinik hizmetler, araştırma altyapısı ve genel hastane deneyimi hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. Tıklayınız.
 • Tıp eğitiminin ilk yıllarında farklı eğitim kurumları ile yaz stajı imkanları sağlanmakta ve desteklenmektedir.

Koç Üniversitesi’nde MD programı nasıl yapılandırılmıştır ?

Yüksek Lisans programının süresi 6 yıl (12 yarıyıl) olup, eğitim dili İngilizce’dir. Ancak, 4. yıldan itibaren  hasta başı öğretimi Türkçedir, bu nedenle uluslararası öğrencilerin o zamana kadar C1 düzeyinde Türkçe yeterliliği kazanmaları gerekir.

 • Tıp eğitiminin ilk üç yılı (klinik öncesi yıllar) Rumelifeneri’deki (Sarıyer ilçesi) ana yerleşkede verilmektedir. Bu dönemde öğrencilere Tıbbın tarihi ve gelişimi, etik kavramlar, temel ilkeler ve modern tıpta tedaviler konularında dersler, kurslar ve seminerler verilmektedir. Ayrıca iletişim becerileri kazanabilir, halk sağlığı sorunlarına aşina olabilir ve sağlık sistemlerini yönetmenin temel zorluklarını keşfedebilirler.
 • Son üç yıl (klinik eğitim) Topkapı’da bulunan Koç Üniversitesi Hastanesi’nde verilmektedir ve ana klinik branşlarda uzun süreli stajlar, beşinci yılda kısa süreli stajlar ve 12 aylık mezuniyet öncesi staj eğitimini içermektedir. .

Tıp müfredatı hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Koç Üniversitesi’nde Tıp okumak için uluslararası öğrenci veya yatay geçiş öğrencisi olarak nasıl başvurabilirim?

Yatay geçiş veya yeni uluslararası öğrenci başvuruları, Güz yarıyılı kabulü için belirtilen başvuru dönemlerinde online başvuru ile yapılır. Bahar yarıyılı için başvuru alınmaz.

Başvuru süreci, gerekli belgeler, online başvuru formu ve son başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Uluslararası öğrenci başvurularında, adayın uluslararası kabul görmüş sınav puanlarından veya diploma notlarından BİRİNİN’e sahip olması ön değerlendirmenin ana kriterlerinden biridir.

Bu diploma veya puana sahip olmayan adayların akademik başarılarının karşılaştırılmasında lise transkriptleri belirleyici olamaz. Bu nedenle, uygun sınav puanlarından veya diploma notlarından BİRİ ile VE asgari puanın üzerinde bir puanla başvuru yapamıyorsanız, başvurunuz reddedileceği için başvurmamanızı öneririz.

IB veya GCSE diploma notu ile başvuru yapacak adaylar, okullarından aldıkları notu belirten resmi yazı ile başvurularını tahmin ettikleri notlarla yapabilirler. Kabul teklif edilirse, şartlı kabul esasına göre olacaktır. Kabul teklif edilirse, şartlı kabul esasına göre olacaktır. Aday, başvuru dosyasında yer alan öngörülen puanlara tam olarak uyan final notlarını aldıktan sonra, üniversiteye öğrenci olarak kayıt hakkı kazanacaktır. Final notlarının öngörülen notlarla eşleşmemesi durumunda herhangi bir istisna yapılmadığını lütfen unutmayın.

Dış Yatay Geçiş öğrencileri ayrıca üniversite transkriptlerine ve müfredatlarına ek olarak uygun sınav puanlarından veya diploma notlarından BİRİNİ sunmalıdır.

Uygun test puanları ve diploma notları aşağıdaki gibidir (tam detaylı liste için lütfen yukarıdaki bağlantıyı kontrol edin)

 • MCAT: 504 (4’ün her bölümünden en az 126)
 • SAT I: 1450
 • ACT: 31
 • IB: 40
 • GCSE: İlgili konularda (Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik) A veya A* notlu 3 A-seviyesi

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Uluslararası Öğrenciler İçin Burslar

Dış öğrenci veya uluslararası öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere tam öğrenim bursu verilmez, sadece kısmi (%25, %50) öğrenim bursları, üstün başarı gösteren öğrencilere verilebilir.

Adayın başvuru dosyasının tamamı (motivasyon mektubu, referans mektubu, lise notları, ders dışı etkinlikler veya başarılar, video görüşme VE test puanları)

Karar, başvuru sahibinin tüm başvuru dosyası ( motivasyon mektubu, referans mektubu, lise notları, müfredat dışı etkinlikler veya başarılar, video görüşme VE test puanları) dikkate alınarak bütünsel bir şekilde verildiğinden, burs verilmesi için belirli bir sınav puanı veya notu gerekli değildir.

Kısmi burslar için ayrı bir form veya başvuru süresi yoktur. Kabul için değerlendirilen tüm adaylar aynı zamanda burs için de değerlendirilir. Kabul teklif edilirse, adayın teklif mektubunda herhangi bir burs verilip verilmediği belirtilir. Burs kararları yeniden değerlendirmeye tabi değildir, bu nedenle kısmi burs kazanmadıysanız, lütfen yeniden değerlendirme talebinde bulunmak için Tıp Fakültesi veya Koç Üniversitesi’ndeki diğer birimlerle iletişime geçmeyin.

Kısmi burslar öğrenim süresi içindir ve yurt, yemek, kitap ve diğer giderler için maddi destek içermez.

İletişime geçmek için

Nasıl başvuracağınızla ilgili başka sorularınız varsa lütfen study@ku.edu.tr adresine e-posta gönderin; sorunuz 1-2 iş günü içinde yanıtlanacaktır.

Başvuru soruları Uluslararası Kabul Ekibine iletileceğinden lütfen Tıp Fakültesi ile iletişime geçmeyin.

Uluslararası Kabul ekibimizle bir görüntülü sohbet veya Whatsapp sohbeti planlayabilirsiniz.

Koç Üniversitesi’nde uluslararası bir öğrenci olarak yaşam hakkında daha fazla bilgi için https://international.ku.edu.tr/ adresini ziyaret edin.