Buğra Han Esen Başkan
Sinem Oğuz Başkan Yardımcısı
İklim Doğa Savaş Genel Sekreter
Erol Erinç Dokuyucu Mali Koordinatör
Deniz Şahin Akademik İşlerden Sorumlu YK Üyesi
Özge Sekreter Alt Çalışma Kollarından Sorumlu YK Üyesi