KUMSA Yönetim Kurulu

Bengisu Tay
Başkan
Topluluk içi ve dışı işleyişten sorumlu olup topluluğun yıl içindeki düzenini sağlar ve olursa aksaklıklara müdahale eder. Çalışma dönemi boyunca topluluktaki sorumlu bireylerin koordineli ve uyumlu çalışmasından öncelikle sorumludur. Gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplayarak topluluğun işleyişi hakkında tüm Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamaktan sorumludur. Dekanlık ile alt çalışma gruplarının iletişimini ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin Dekanlık düzeyinde temsilini sağlar, istek ve şikayetlerini Dekanlığa iletir. Mali koordinatör ile beraber Dekanlıkla olan bütçe müzakerelerini yürütür. Etkinliklerin bütçe taleplerini, etkinliğin KUMSA ilkelerine paralel gerçekleştirildiği ve Yönetim Kurulunun karşı çıkmadığı durumlarda onaylar.
İklim Doğa Savaş
Başkan Yardımcısı
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim Komitesi üyesidir. Öğrenci Eğitim komitesinin karar alınma sürecine aktif olarak katılır, alınan kararların Yönetim Kuruluna aktarılmasından ve bu Eğitim Komitesinin KUMSA ile koordineli çalışmasından sorumludur. Fakültenin eğitim işleriyle ilgili konularla ilgilenir ve akademik konularla ilgili dilek ve şikayetlerin incelenmesi ve dekanlığa iletilmesinden sorumludur.
Ela Defne Baturalp
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarını ve genel kurul tutanaklarını tutar. Topluluğun yazışmalarından sorumludur. Üye listesini günceller ve her sene başında aktif üye olma formunu (EK-1) Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine iletir. Topluluğun her türlü yazışmalarından, tutanaklarından, kayıt ve arşivleme sisteminden sorumludur. Topluluk duyurularının zamanında yapılmasından, dış yazışma formatlarının oluşturulmasından ve üyelere gerektiği zamanlarda verilmesinden sorumludur. Etkinlik raporlarını, yıl sonu değerlendirme raporlarını, etkinlik geri bildirimlerini ve toplantı tutanaklarını KUMSA arşivinde düzenli olarak saklar ve ilgililerle paylaşır. Her akademik yılın başında KUMSA Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarının bulunacağı bir Google Drive klasörü hazırlayarak tüm üyelerle paylaşır. Bu klasörün yıl içinde düzenli olarak güncellenmesinden sorumludur.
Ali Arı
Mali Koordinatör
Mali koordinatör topluluğun mali işlerinden sorumludur. Her sonbahar döneminde bir sonraki senenin KUMSA bütçesini oluşturur. Başkan ve mali koordinatör, Dekanlık ile bu bütçenin müzakerelerini yürütür. Sene içerisinde tüm alt çalışma gruplarının harcamalarının kaydını tutar ve bütçe yönetimini başkanla birlikte sağlar. Topluluğun bütçesinin kayıtlarını tutar ve bu kayıtları Yönetim Kurulu toplantısında sunar. Etkinlik sonrası alt çalışma gruplarının mali temsilcilerinden gelen ilgili ödeme dekontlarını Dekanlığa iletir. Etkinliklerin bütçe kapsamındaki geri ödemelerini takip ve kontrol eder.
Şevval Gürsoy
Akademik İşlerden Sorumlu YK Üyesi
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim Komitesi üyesidir. Öğrenci Eğitim komitesinin karar alınma sürecine aktif olarak katılır, alınan kararların Yönetim Kuruluna aktarılmasından ve bu Eğitim Komitesinin KUMSA ile koordineli çalışmasından sorumludur. Fakültenin eğitim işleriyle ilgili konularla ilgilenir ve akademik konularla ilgili dilek ve şikayetlerin incelenmesi ve dekanlığa iletilmesinden sorumludur.
Şahika Kurt
Alt Çalışma Kollarından Sorumlu YK Üyesi
KUMSA’nın alt çalışma grupları ile KUMSA arasındaki koordinasyonu sağlar. Alt çalışma gruplarının okul içi ve okul dışı etkinliklerini takip eder. Gerekli gördüğü veya Yönetim Kurulu tarafından istendiği takdirde etkinlik sonrası katılımcı geri bildirim formlarını katılımcılara iletir ve bu geri bildirimleri değerlendirilmek üzere Yönetim Kuruluna aktarır. Sonbahar döneminde alt çalışma gruplarının bütçe taleplerini mali koordinatörle inceler ve alt çalışma gruplarının yıllık bütçe taleplerinin müzakerelerine katılabilir. Her etkinlik sonrası ilgili alt çalışma gruplarından etkinlik değerlendirme raporlarını toplar ve bu raporları süreli olarak bülten haline getirir.