Beliz Su Gündoğdu Başkan
Şima Kozan Başkan Yardımcısı
Sinem Oğuz Genel Sekreter
Özgür Özdemir Mali Koordinatör
Selin Özer Akademik İşlerden Sorumlu YK Üyesi
Buğra Han Esen Alt Çalışma Kollarından Sorumlu YK Üyesi