CV
KUSOM 22 Sınıfı Öğrencisi Atalay Demiray KUMSA Başkanı
KUSOM 23 Sınıfı Öğrencisi Asya Can Almila KUMSA Başkan Yardımcısı
KUSOM 23 Sınıfı Öğrencisi Mert Yaşlı KUMSA Genel Sekreteri
KUSOM 22 Sınıfı Öğrencisi Emre Göğebakan KUMSA Akademik İşlerden Sorumlu YK Üyesi
KUSOM 23 Sınıfı Öğrencisi Deniz Odluyurt KUMSA Alt Çalışma Gruplarından Sorumlu YK Üyesi
KUMSA Mali Koordinatörü