3.Yıl Klinik Öncesi 2

Bu yıllarda, temel tıp dersleri ve giderek artan oranda klinik tıbba hazırlık ve temel-klinik köprü konuları entegre bir programla sunulmaktadır. 2023-2024 Akademik Yılı Klinik Öncesi 2. yıla ait ders programı, sınav tarihleri ve ders tanımları aşağıda sunulmuştur.

DATES

BLOCK KODE

BLOCK TITLE

DURATION

EXAM DATE

PUBC 307

RMHS 309

ETPR 312

11.09.2023

16.10.2023

 

IICR 301

INFECTION, INFLAMMATION & CELLULAR RESPONSE

 

5 WEEKS

 

16.10.2023

 

PUBLIC HEALTH

 

 

RESEARCH METHODOLOGY IN HEALTH SCIENCES

 

ETHICS AND PROFESSIONALISM IN MEDICINE

PART II

16.10.2023

17.11.2023

NEOP 302

NEOPLASIA, IMMUNITY, HEMATOLOGY

5 WEEKS

16.11.2023

20.11.2023

08.12.2023

RESP 313

RESPIRATORY DISEASES

3 WEEKS

07.12.2023

11.12.2023

05.01.2024

CARD 314

CARDIOVASCULAR DISEASE

4 WEEKS

04.01.2024

08.01.2024

26.01.2024

MSKL 303

MUSKULOSKELETAL DISEASE

3 WEEKS

24.01.2023

27.01.2024

11.02.2024

SEMESTER BREAK

 

12.02.2024

08.03.2024

GIND 305

GASTROINTESTINAL DISEASES

4 WEEKS

07.03.2024

11.03.2024

26.04.2024

ERUD 306

ENDOCRINE, REPRODUCTIVE & UROLOGICAL DISEASES

7 WEEKS

26.04.2024

27.05.2024

28.05.2024

                                                            RESEARCH DAYS

29.04.2024

11.06.2024

NRVD 308

MENTAL AND NEUROLOGICAL DISEASES

7 WEEKS

11.06.2024

 

 

 

 

 

PUBC  307 QUIZ

04.06.2024

RMHS 309 QUIZ

23.10.2023

ETHICS QUIZ

26.01.2024

 

 

 

 

 

RMHS 309 PROPOSAL PRESENTATION

25.12.2023

ETPR OSCE

12.06.2024

 

 

 

 

 

RMHS 309 PROJECT PRESENTATION

14.06.2024

 

 

MAKE-UP EXAMS

 

08-12.07.2024

 

Ders Tanımları:

Tıbbi mikrobiyolojide temel kavramlar, farmakoloji ve patolojiye giriş. Tıbbi önemi olan bakteriyel, viral, parazitik ve fungal patojenlerin biyolojisi, enfeksiyonların epidemiyolojisi, patojenlerin hastalık yapma özellikleri ve yaptıkları hastalıklar, enfeksiyonlardan korunma yolları, zedelenmeye ve enfeksiyonlara karşı hücrenin verdiği yanıtlar, akut ve kronik iltihap, doku iyileşmesi, hemodinamik bozukluklar ve hemostaz konularını içerir. Ayrıca ilaçlara karşı organizma cevabını etkileyen faktörler ve ilaç metabolizmaları, emilim, dağılım, biyotransformasyon, atılım ve ilaç etki süreleri konuları da işlenecektir.

Neoplazi ve immünolojiye giriş. İyi ve kötü huylu tümörlerin temel morfolojik ve biyolojik özellikleri, kanser gelişiminin moleküler temelleri, normal immün yanıt, immünolojik reaksiyonların mekanizmaları, aşırı duyarlılık, otoimmün hastalıklar ve immün yetmezlik konularını içerir. Ayrıca hematopoetik dokunun gelişimi, beyaz ve kırmızı kan hücrelerine ait hastalıklar, anemiler ve kanama bozuklukları konuları işlenecektir.

Kas-iskelet sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları, rehabilitasyon ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; normal kemik metabolizması, kemik gelişim bozuklukları, kemik ve eklemlerin iltihabi hastalıkları, dejeneratif eklem hastalıkları, kemik, kıkırdak ve yumuşak doku tümörleri, romatolojik hastalıklar, dermatolojik hastalıklarda temel bulgular, deri tümörleridir.

Solunum sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; üst solunum yolu hastalıkları, akciğer enfeksiyonları, tüberküloz, obstrüktif akciğer hastalıkları, interstisiyel akciğer hastalıkları, plevral hastalıklar, üst solunum yolu, akciğer, mediasten ve plevra tümörleri

Dolaşım sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; kalp yetmezliği, konjenital kalp hastalıkları, iskemik kalp hastalığı, kalp kapağı hastalıkları, kardiyomiyopatiler, hipertansiyon ve hipertansif kalp hastalığı, perikardiyal hastalıklar ve kalp tümörleri, ateroskleroz ve ateroskleroz dışı damar hastalıklarıdır.

Gastrointestinal sistem hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; özofagus hastalıkları, gastritler, peptik ülser, malabsorbsiyon, enfeksiyoz enterokolitler, iltihabi bağırsak hastalıkları, özofagus, mide, ince bağırsak ve kolon tümörleri; sarılık, viral hepatitler, steatohepatitler, metabolik karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve safra yolları hastalıkları, karaciğer ve safra yolları tümörleri, pankreatit ve pankreas tümörleri.

Reprodüktif, ürogenital ve endokrin sistem hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, fizik muayene ve semptomatoloji, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; hormonların sentezi, metabolizması ve klinik etkileri, normal puberte ve seksüel gelişim, obezite, adrenal, tiroit, paratiroit ve hipofiz hastalıkları ve tümörleri; endokrin pankreas ve diabetes mellitus, böbrek hastalıkları ve tümörleri, diyaliz  ve transplantasyon, üriner sistem enfeksiyonları ve  obstrüktif üropati, menstrual siklus, doğum kontrolü, gebelik, vulva, vajina, serviks, uterus ve over hastalıkları ve tümörleri; infertilite, cinsel yolla bulaşan hastalıklar,  meme hastalıkları ve meme tümörleridir.

Mental ve nörolojik hastalıklara multidisipliner yaklaşım: Hastalıkların mekanizması, patolojik bulguları, klinik bulguları, laboratuvar incelemeleri, tanısal görüntüleme bulguları, rehabilitasyon ve tedavileri birlikte değerlendirilecektir. Konu başlıkları; periferik sinir hastalıkları (nöropatiler) ve periferik sinir tümörleri, kas hastalıkları (myopatiler) ve tümörleri, göz hastalıkları ve tümörleri, sinir sisteminin gelişimsel bozuklukları, beyin ve omurilik travmaları, serebrovasküler hastalıklar, santral sinir sistemi enfeksiyonları, demyelinizan hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar, disgenetik sendromlar, santral sinir sistemi tümörleri, epilepsi, ağrı fizyopatolojisi, bilişsel fonksiyonlar, bilinç bozukluğu hastalıkları, psikiyatrik hastalıklarda belirti ve bulgular, erişkin ve çocukluk çağının sık görülen psikiyatrik hastalıkları, çocukların, ailenin ve hekimin hastalığa reaksiyonlarıdır.

Toplum bazında sağlık kavramı tanıtılacak ve sağlığın ölçütleri irdelenecektir. Konu başlıkları, sağlıklı olma halinin ölçütleri, bir toplumun sağlık parametrelerinin değerlendirilmesi, halk sağlığında kanıta dayalı yaklaşım, dünyada ve Türkiye’de sık görülen halk sağlığı sorunlarının gözden geçirilmesi, sık görülen sorunların önlenmesi için gerekli yaklaşımlar, sağlıkta kalite ölçütleri, sağlık sisteminin yapılanması ve farklı sağlık sistemlerinin karşılaştırılması.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin profesyonellik ilkelerini, hastalarla doğru iletişim kurma tekniklerini, fizik muayene becerilerini ve etik prensiplerin klinikteki uygulamalarıını küçük gruplar halinde maketler üzerinde standartize hastalarla, diğer sağlık profesyonelleri ile ve birbirleri ile canlandırma  yöntemleri ile öğrenmesini amaçlayan bir derstir. Tıp fakültesi üçüncü yılında beceri laboratuarlarında ve Koç Üniversitesi Hastanesinde klinik beceri eğitimini içerir.

Dersin amacı, uygulamalı bir yaklaşımla tıp öğrencileri arasında araştırma kapasitesi oluşturmaktır. RMHS, öğrenci araştırma gruplarının bir araştırma projesi geliştirip, projeyi raporlama aşamasına kadar kendi başlarına bir danışman gözetiminde yürüttüğü, aktif öğrenmeye dayalı, öğrenci merkezli bir yaklaşım benimser.

Kursun genel amaçları şunlardır:

 • Kesitsel, kohort ve vaka kontrol tasarımlarını tanımlamak.
 •  
 • Çalışma tasarımları arasındaki farkları ayırt edebilmek
 •  
 • Bilimsel bir makaledeki önyargıları yorumlayabilmek
 •  
 • Etki tahminlerini tanımlamak (göreceli risk, olasılık oranı, tehlike oranı)
 •  
 • Bilimsel çalışmalarda şansın rolünü tanımlamak.
 •  
 • Tanımlayıcı istatistikleri tarif etmek
 •  
 • İstatistiksel testleri tanımlamak (tek değişkenli ve çok değişkenli)
 •  
 • Olasılığı tanımlamak (p değeri)
 •  
 • Güven aralıklarını yorumlamak (beceri)
 •  
 • Hipotezi tanımlamak (beceri)
 •  
 • Anket tasarımının adımlarını tanımlamak
 •  
 • Sorgulamaya dayalı anketin önemli yönlerini tanımlamak
 •  
 • Sağlam bir anket geliştirmek
 •  
 • Bir anketi etkili bir şekilde yönetmenin yollarını tanımlamak
 •  
 • Veri toplamak (beceri)
 •  
 • Çalışma bulgularını görselleştirmek (beceri)
 •  
 • Toplanan verileri analiz etmek (beceri)
 •  
 • Bir rapor yazmak (beceri)
 •  
 • Bulguları sunmak (beceri)