2.Yıl Klinik Öncesi 1

Bu yıllarda, temel tıp dersleri ve giderek artan oranda klinik tıbba hazırlık ve temel-klinik köprü konuları entegre bir programla sunulmaktadır. 2023-2024 Akademik Yılı Klinik Öncesi 1. yıla ait ders programı, sınav tarihleri ve ders tanımları aşağıda sunulmuştur.

DATES BLOCK CODE BLOCK TITLE DURATION EXAM DATE ETPR 212 – I
11.09.2023 MEDI 201 MOLECULAR & CELLULAR BASIS OF MEDICINE 6 WEEKS 20.10.2023 ETHICS AND PROFESSIONALISM IN MEDICINE PART-I
20.10.2023
23.10.2023 MSKL 202 MUSCULOSKELETAL SYSTEM 6 WEEKS 1.12.2023
1.12.2023
11.12.2023 CIRC 204 CIRCULATION & RESPIRATION 8 WEEKS 26.01.2024
26.01.2024
27.01.2024 SEMESTER BREAK
11.02.2024
12.02.2024 NUTI 205 NUTRITION, DIGESTION & METABOLISM 4.5 WEEKS 12.03.2024
12.03.2024
14.03.2024 ERUS 206 ENDOCRINE, REPRODUCTIVE & URINARY SYSTEMS 6.5 WEEKS 26.04.2024
26.04.2024
27.05.2024                                                             RESEARCH DAYS
28.05.2024
29.04.2024 NRVS 207 BRAIN & BEHAVIOUR 7 WEEKS 14.06.2024
14.06.2024
MAKE-UP EXAMS 08-12.07.2024

Ders Tanımları:

Ökaryotik hücrelerin morfolojisi, makromoleküller, hücre organelleri, membranlar ve membran transportu, biyolojik moleküller, enzimlerin yapı ve özellikleri, prokaryotik hücreler, kök hücreler, hücre metabolizması, karbonhidrat ve nükleotid metabolizması, metabolizmanın genetik bozuklukları, biyoistatistik ve epidemiyolojinin temel kavramları, tıpta elektrik-elektronik cihazlar, hücre ve hücresel bağlantıların biyofiziksel özellikleri.

Kas-iskelet sisteminin anatomi, histoloji, embriyoloji, fizyoloji ve biyokimyasal özellikleri, temel anatomi terimleri, kemik ve eklemlerin yapısı ve bağlantıları, sinir ağları, kas, kemikler, yumuşak dokular, sinirler ve derinin histolojik yapısı, bu sistemlerin radyoloji ve klinik korelasyonları, reseptörler ve omurilik bağlantılarının fizyolojisi, kas tipleri, yorgunluk ve ağrı fizyolojisi, amino asit, lipit ve lipoprotein metabolizması, ekstremiteler, yüz ve boyun diseksiyonu, modeller ve interaktif yazılım incelemeleri.

Kalp ve damar sisteminin anatomi ve histolojisi, kalp kası kasılmasının fizyolojisi, damar sisteminin sıvı mekaniği, kan akımı ve kan basıncının yerel ve merkezi kontrolü, toraks, akciğerler ve üst solunum yollarının anatomi ve histolojisi, solumun mekaniği, akciğerlerde havalanma ve kan akımı, solunumun merkezi kontrolü, dolaşım ve solunuma ilişkin elektrik, mekanik, hidrolik ve ısı sistemleri, diseksiyon, model inceleme ve interaktif yazılımlar aracılığıyla bu sistemlerin yapı ve fonksiyonlarının araştırılması.

Sindirim sistemi ve ilgili organların anatomi ve histolojisi, sindirim sistemi embriyolojisi ve bozuklukları, sindirim, salgı, emilim ve atık oluşumunun fizyolojisi, tükürük bezleri, karaciğer, pankreasın yapı ve işlevleri, safra oluşumu, sindirim ve emilimin biyokimyasal özellikleri, su, elektrolitler, karbonhidratlar ve lipitlerin emilimi, total enerji dengesi, stres ve egzersiz durumlarında fizyolojik değişiklikler, vücut ısısının kontrolü, temel bilgilerin klinik durumlara uygulanması.

Erkek ve kadın üriner ve üreme sistemlerinin anatomi ve histolojisi, pelvis tabanı, pelvik organların damar ve sinirleri, üriner ve genital sistemlerin embriyonik gelişimi ve anomalileri, böbreklerin yapı ve fonksiyonları, filtrasyon, absorbsiyon ve sekresyon mekanizmaları, vücut sıvılarının hacmi ve bilişiminin kontrolü, üriner sistemde akım, ereksiyon ve ejakülasyonun mekanizmaları ve bozuklukları, tiroid, paratiroid, hipofiz, pineal ve adrenal bezlerin yapı ve işlevleri, hormonların biyosentezi, hormon etkisinin mekanizmaları

Santral ve periferik sinir sistemleri ve özel duyu organlarının anatomi ve histolojileri, beyin hemisferleri, serebellum, beyin sapı, omurilik, inen ve çıkan yolların fonksiyonel anatomisi, sinir dokusu, gözler, fotoreseptörler ve kulağın histolojisi, sinir sisteminin gelişimi ve bozuklukları, morfolojinin görüntüleme yöntemleriyle korelasyonu,  sinir dokusu fonksiyonlarının nörofizyolojik ve biyofiziksel temelleri, sinir uyarılmasının oluşumu ve iletimi, refleksler, davranış, bilişsel fonksiyonlar ve duygusal durumların psikolojik korelasyonu.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin profesyonellik ilkelerini, hastalarla doğru iletişim kurma tekniklerini, fizik muayene becerilerini ve etik prensiplerin klinikteki uygulamalarıını küçük gruplar halinde maketler üzerinde standartize hastalarla, diğer sağlık profesyonelleri ile ve birbirleri ile canlandırma  yöntemleri ile öğrenmesini amaçlayan bir derstir. Tıp fakültesi ikinci yılında beceri laboratuarlarında temel klinik becerileri eğitimini içerir.