Bu yıllarda, temel tıp dersleri ve giderek artan oranda klinik tıbba hazırlık ve temel-klinik köprü konuları entegre bir programla sunulmaktadır.

2021-2022 Akademik Yılı Klinik Öncesi 1. yıla ait ders programı, sınav tarihleri ve ders tanımları aşağıda sunulmuştur.

Ders Tanımları:

MEDI 201
Tıbbın Moleküler ve Hücresel Temelleri
Ökaryotik hücrelerin morfolojisi, makromoleküller, hücre organelleri, membranlar ve membran transportu, biyolojik moleküller, enzimlerin yapı ve özellikleri, prokaryotik hücreler, kök hücreler, hücre metabolizması, karbonhidrat ve nükleotid metabolizması, metabolizmanın genetik bozuklukları, biyoistatistik ve epidemiyolojinin temel kavramları, tıpta elektrik-elektronik cihazlar, hücre ve hücresel bağlantıların biyofiziksel özellikleri.

MSKL 202
Kas-İskelet Sistemi
Kas-iskelet sisteminin anatomi, histoloji, embriyoloji, fizyoloji ve biyokimyasal özellikleri, temel anatomi terimleri, kemik ve eklemlerin yapısı ve bağlantıları, sinir ağları, kas, kemikler, yumuşak dokular, sinirler ve derinin histolojik yapısı, bu sistemlerin radyoloji ve klinik korelasyonları, reseptörler ve omurilik bağlantılarının fizyolojisi, kas tipleri, yorgunluk ve ağrı fizyolojisi, amino asit, lipit ve lipoprotein metabolizması, ekstremiteler, yüz ve boyun diseksiyonu, modeller ve interaktif yazılım incelemeleri.

CIRC 204
Dolaşım ve Solunum
Kalp ve damar sisteminin anatomi ve histolojisi, kalp kası kasılmasının fizyolojisi, damar sisteminin sıvı mekaniği, kan akımı ve kan basıncının yerel ve merkezi kontrolü, toraks, akciğerler ve üst solunum yollarının anatomi ve histolojisi, solumun mekaniği, akciğerlerde havalanma ve kan akımı, solunumun merkezi kontrolü, dolaşım ve solunuma ilişkin elektrik, mekanik, hidrolik ve ısı sistemleri, diseksiyon, model inceleme ve interaktif yazılımlar aracılığıyla bu sistemlerin yapı ve fonksiyonlarının araştırılması.

NUTI 205
Beslenme, Sindirim ve Metabolizma
Sindirim sistemi ve ilgili organların anatomi ve histolojisi, sindirim sistemi embriyolojisi ve bozuklukları, sindirim, salgı, emilim ve atık oluşumunun fizyolojisi, tükürük bezleri, karaciğer, pankreasın yapı ve işlevleri, safra oluşumu, sindirim ve emilimin biyokimyasal özellikleri, su, elektrolitler, karbonhidratlar ve lipitlerin emilimi, total enerji dengesi, stres ve egzersiz durumlarında fizyolojik değişiklikler, vücut ısısının kontrolü, temel bilgilerin klinik durumlara uygulanması.

ERUS 206
Endokrin, Üreme Ve Üriner Sistemler
Erkek ve kadın üriner ve üreme sistemlerinin anatomi ve histolojisi, pelvis tabanı, pelvik organların damar ve sinirleri, üriner ve genital sistemlerin embriyonik gelişimi ve anomalileri, böbreklerin yapı ve fonksiyonları, filtrasyon, absorbsiyon ve sekresyon mekanizmaları, vücut sıvılarının hacmi ve bilişiminin kontrolü, üriner sistemde akım, ereksiyon ve ejakülasyonun mekanizmaları ve bozuklukları, tiroid, paratiroid, hipofiz, pineal ve adrenal bezlerin yapı ve işlevleri, hormonların biyosentezi, hormon etkisinin mekanizmaları

NRVS 207
Beyin ve Davranış
Santral ve periferik sinir sistemleri ve özel duyu organlarının anatomi ve histolojileri, beyin hemisferleri, serebellum, beyin sapı, omurilik, inen ve çıkan yolların fonksiyonel anatomisi, sinir dokusu, gözler, fotoreseptörler ve kulağın histolojisi, sinir sisteminin gelişimi ve bozuklukları, morfolojinin görüntüleme yöntemleriyle korelasyonu,  sinir dokusu fonksiyonlarının nörofizyolojik ve biyofiziksel temelleri, sinir uyarılmasının oluşumu ve iletimi, refleksler, davranış, bilişsel fonksiyonlar ve duygusal durumların psikolojik korelasyonu.

ETPR 212 – I
Etik ve Profesyonelizim
Tıp Fakültesi öğrencilerinin profesyonellik ilkelerini, hastalarla doğru iletişim kurma tekniklerini, fizik muayene becerilerini ve etik prensiplerin klinikteki uygulamalarıını küçük gruplar halinde maketler üzerinde standartize hastalarla, diğer sağlık profesyonelleri ile ve birbirleri ile canlandırma  yöntemleri ile öğrenmesini amaçlayan bir derstir. Tıp fakültesi ikinci yılında beceri laboratuarlarında temel klinik becerileri eğitimini içerir.