Yıllık Değerlendirme

Koç Üniversitesi’nde öğretim üyeleri, her akademik yılın sonunda, Dekan tarafından yıllık bir değerlendirmeye tabidirler. Bu yıllık değerlendirmenin amacı, öğretim üyesinin araştırma, eğitim ve idari hizmette Üniversiteye, Fakülteye ve topluma katkılarını ve bu alanlardaki başarılarını değerlendirmektir. Bunlar kadar önemli olan bir diğer amaç ise, özellikle genç öğretim üyelerinin uzun vadede profesyonel gelişimlerini planlamalarına yardımcı olmaktır.

Yıllık değerlendirme sürecinin detaylarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz: