Transfer Öğrenciler

Fakültemize, kurum içinden, yurtiçinden ve yurtdışındaki tıp fakültelerinden yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.

Yurt içinden kurumlar arası yatay geçiş

YÖK mevzuatına göre öğrenciler son kayıt oldukları üniversiteye girdikleri yıldaki merkezi yerleştirme puanları, geçmek istedikleri üniversitedeki programın o yılki taban puanına eşit veya daha yüksek ise yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
13 Ağustos 2014 tarihli YÖK kararına göre sadece Türkiye’de ve KKTC’de bulunan üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler merkezi puanla yatay geçiş imkanından yararlanabilirler.
MF3 puanı, sınava girdiği yılda Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin taban puanına eşit veya üzerinde olan aday öğrenciler, bu mevzuata göre fakültemize yatay geçiş yapabilirler.
Fakültemize sadece genel not ortalaması ile transfer öğrenci alınmamaktadır. Türk vatandaşı olan öğrenciler için MF3 puanının, sınava girdiği yıldaki KÜTF’nin taban puanının altında olmaması şartı aranmaktadır.
Yatay geçiş ile gelen öğrencilere burs verilememektedir.
 

Yurt dışından Kurumlar arası yatay geçiş:

Yurtdışında bir tıp fakültesinde en az bir yıl öğrenim görmüş öğrenciler KÜTF’ne yatay geçiş için başvuruda bulunabilirler. Başvurular Kayıt Kabul Müdürlüğü’ne iletilir.Aşağıdaki linkte  başvuru süreci, son tarihler ve prosedürlerle ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz:

-> Prosedürler

Başvuruların değerlendirilmesinde

Türk vatandaşı olan öğrencilerin LYS’de almış oldukları MF3 puanının, öğrencinin sınava girdiği yıldaki KÜTF taban puanının altında olmaması;
Öğrencinin not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,5 olması,
Öğrencinin geldiği kurumun THE sıralamasında ilk 500 üniversite içinde olması
Eğer var ise, SAT, MCAT, ACT gibi test skorları veya IB, Matura ve Abitur gibi lise diploma notları
Öğrencinin müfredat dışı faaliyetleri, gönüllü olarak yaptığı çalışmalar dikkate alınır.
Gerekli görüldüğü durumlarda öğrenci ile mülakat yapılmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’deki pre-med programlarından tıp fakültesine yatay geçiş yapılamaz.

Derslerin sayılması

Öğrencinin kayıtlı olduğu kurumda almış olduğu derslerin, KÜTF’de hangi derslerin yerine sayılacağı, öğrencinin hangi sınıfa devam edeceği, öğrenci kabul edildikten sonra Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek belirlenir.
Öğrencinin devam edeceği yılı belirlemek için, gerekli görüldüğü durumlarda seviye belirleme sınav(lar)ı yapılır.

Burs

Yatay geçişle kurum dışından gelen öğrenciler burs alamazlar.