5.Yıl Klinik Öncesi 2

CLINICAL YEAR 2 | GROUP 1
DATES BLOCK CODE BLOCK TITLE DURATION EXAM DATE
07.08.2023 01.09.2023 MELC 501 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
04.09.2023 29.09.2023 MELC 502 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
02.10.2023 03.11.2023 MSKL 503 MUSCOLOSKELETAL DISEASES 5 WEEKS
06.11.2023 01.12.2023 SENS 506 ENT | DERMATOLOGY 4 WEEKS
04.12.2023 05.01.2024 NEUR 512 NEUROLOGY 5 WEEKS
08.01.2024 02.02.2024 PSYT 513 PSYCHIATRY 4 WEEKS
05.02.2024 06.02.2024 EBME 510 EVIDENCE BASED MEDICINE 2 DAYS
07.02.2024 16.02.2024 FORM 511 FORENSIC MEDICINE 8 DAYS
19.02.2024 23.02.2024 MEDI 509 CLINIC ETHIC 5 DAYS
26.02.2024 01.03.2024 SEMESTER BREAK
04.03.2024 29.03.2024 MELC 503 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
01.04.2024 26.04.2024 MELC 504 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
29.05.2024 24.05.2024 MELC 505 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
27.05.2024 28.05.2024 RESEARCH DAYS
MAKE-UP EXAMS 10.06.2024 14.06.2024
CLINICAL YEAR 2 | GROUP 2
DATES BLOCK CODE BLOCK TITLE DURATION EXAM DATE
07.08.2023 01.09.2023 MELC 501 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
04.09.2023 29.09.2023 MELC 502 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
02.10.2023 03.11.2023 NEUR 512 NEUROLOGY 5 WEEKS
06.11.2023 01.12.2023 PSYT 513 PSYCHIATRY 4 WEEKS
04.12.2023 05.01.2024 MSKL 503 MUSCOLOSKELETAL DISEASES 5 WEEKS
08.01.2024 02.02.2024 MELC 503 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
05.02.2024 01.03.2024 MELC 504 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
04.03.2024 29.03.2024 MELC 505 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
01.04.2024 05.04.2024 SEMESTER BREAK
08.04.2024 03.05.2024 SENS 506 ENT | DERMATOLOGY 4 WEEKS
06.05.2024 15.05.2024 FORM 511 FORENSIC MEDICINE 8 DAYS
16.05.2024 17.05.2024 EBME 510 EVIDENCE BASED MEDICINE 2 DAYS
20.05.2024 25.05.2024 MEDI 509 CLINIC ETHIC 5 DAYS
27.05.2024 28.05.2024 RESEARCH DAYS
MAKE-UP EXAMS 10.06.2024 14.06.2024

Ders Tanımları:

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım. Bu blokta öğrenciler acil servisler, poliklinikler, ameliyathaneler ve yataklı servislerde Ortopedi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Romatoloji, El Cerrahisi, Omurga, Radyoloji ve ve Algoloji bölümlerinde teorik ve uygulamalı eğitim alacaklar. Programda klinik bilimlere destek olacak temel bilim konuları; dersler, seminerler, paneller, klinik sunumlar, laboratuvar bulgularının incelenmesi, patolojik bulgular ve radyodiagnostik çalışmaların yorumlanması ve ilgili konular yer alacak. Ana başlıklar içinde kas-iskelet sistemi travmaları, dejeneratif ve metabolik hastalıklar, kas-iskelet sisteminin gelişimsel anomalileri, spor tıbbı, kemik ve eklemlerin enfeksiyonları, kemik, kıkırdak ve yumuşak doku tümörleri, romatolojik hastalıklar ve kas-kemik hastalıklarında ağrı yönetimi bulunacak.

Sinir sistemi ve göz hastalıklarına multidisipliner yaklaşım. Dersin içeriğinde, sinir sistemine yönelik fizyolojik, patolojik ve farmakolojik temel ilkelerin gözden geçirilmesi, sık görülen sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavi ilkeleri, sinir sisteminin enfeksiyonları, travma, vasküler, dejeneratif hastalıklar ve tümörler, erişkin ve çocuk hastalara acil servis yaklaşımı, poliklinikler, yataklı servisler ve yoğun bakım ünitelerinde bakımı, sinir sistemi hastalıklarına cerrahi yaklaşım; refraksiyon bozuklukları, glokom, retina hastalıkları, uveitler, oküler travma ve aciller, oküler adneks hastalıklarının tanı ve tedavi ilkeleri yer alacaktır. Bu stajda öğrenciler Erişkin ve Pediatrik Nöroloji, Nöroşirurji, Acil Tıp, Yoğun Bakım, Algoloji ve Oftalmoloji bölümlerinde çalışmalara katılacaktır. Programda dersler, paneller, sempozyumlar, klinik sunumlar, laboratuvar, patolojik ve görüntüleme yöntemlerinin demonstrasyonları yer alacaktır.

Psikiyatrik bozukluklara multidisipliner yaklaşım. Dersin içeriğinde, sık görülen psikiyatrik bozuklukların tanı ve tedavi ilkeleri, erişkin ve çocukluk çağı hastaların acil servisler, poliklinikler ve yataklı servislerde bakımı yer alacaktır.
Bu stajda öğrenciler Erişkin ve Pediatrik Psikiyatri bölümlerinde çalışmalara katılacaktır. Programda dersler, paneller, sempozyumlar ve klinik sunumlar yer alacaktır.

Kulak, burun, boğaz ve deri hastalıklarına multidisipliner yaklaşım; tanı ve tedavi ilkeleri, işitme kayıpları, vertigo, tinnitus, otitis media, burun ve paranazal sinus hastalıkları, epistaksis, tükürük bezleri ve larinks hastalıkları, üst solunum yolu obstrüksiyonları, boyun kitleleri, ağız boşluğu lezyonları ve konuşma bozuklukları; deri, saç, tırnak, ağız mukozası ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisi.

Bu ders adli tıbbi prosedür, otopsi, ölüm, yaralar, çocuk istismarı, cinsel saldırı, aile içi şiddet, hekimlerin yasal sorumlulukları, tıbbi uygulama hatası hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler şu uygulamaları yapabilecektir: Adli tıp ile ilgili sorunları tespit etmek ve doğru uygulanmış farklı kavramları kullanarak bu sorunları çözmek, Adli tıbbı ve adli tıbbın nasıl çalıştığını tanımlamak, Adli bilimler ve adli tıp arasındaki farkları tanımlamak, Adli vakaları teşhis etmet ve adli tıbbi prosedürü uygulamak,, Uygun bir adli rapor hazırlamak,Otopsi prosedürünü ve otopsi tiplerini tanımlamak, Ölümün ne anlama geldiğini, ölüm türlerini, ölümün erken ve geç bulgularını, organ nakil prosedürünü tanımlamak, Adli psikiyatrik prensipleri tanımlamak, Aile içi şiddetin ne anlama geldiğini, aile içi şiddetin türlerini, aile içi şiddetin sonuçlarını tanımlamak, Kadına yönelik şiddetin ne anlama geldiğini, kadına yönelik şiddet türlerini, kadına yönelik şiddetin sonuçlarını açıklamak, Çocuk istismarını, çocuk istismarı türlerini, çocuk istismarı sonuçlarını tanımlamak, Tıbbi uygulama hatasını ve tıbbi uygulama hatası türlerini tanımlamak, Adli vakalarla ceza yasaları arasındaki ilişkiyi analiz etmek,Yaraların sınıflandırılmasını tanımlamak, farklı yara tiplerini teşhis etmek, Asfiksiyi tanımlamak, asfiksi türleri, asfiksi kanıtları ve farklı asfiksi tiplerine ayırıcı tanı koymak.

Bu iki günlük blok kanıta dayalı TIP’ın temel ilkelerini interaktif bir şekilde açıklar. Araştırma makaleleri eleştirel olarak değerlendirilir.