Ders Tanımları:

EBME 510
Kanıta Dayalı Tıp
Bu iki günlük blok kanıta dayalı TIP’ın temel ilkelerini interaktif bir şekilde açıklar. Araştırma makaleleri eleştirel olarak değerlendirilir.

MSKL 503
Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları
Kas ve iskelet sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım. Bu blokta öğrenciler acil servisler, poliklinikler, ameliyathaneler ve yataklı servislerde Ortopedi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Romatoloji, El Cerrahisi, Omurga, Radyoloji ve ve Algoloji bölümlerinde teorik ve uygulamalı eğitim alacaklar. Programda klinik bilimlere destek olacak temel bilim konuları; dersler, seminerler, paneller, klinik sunumlar, laboratuvar bulgularının incelenmesi, patolojik bulgular ve  radyodiagnostik çalışmaların yorumlanması ve ilgili konular yer alacak. Ana başlıklar içinde kas-iskelet sistemi travmaları, dejeneratif ve metabolik hastalıklar, kas-iskelet sisteminin gelişimsel anomalileri, spor tıbbı, kemik ve eklemlerin enfeksiyonları, kemik, kıkırdak ve yumuşak doku tümörleri, romatolojik hastalıklar ve kas-kemik hastalıklarında ağrı yönetimi bulunacak.

FORM 511
Adli Tıp
Bu ders adli tıbbi prosedür, otopsi, ölüm, yaralar, çocuk istismarı, cinsel saldırı, aile içi şiddet, hekimlerin yasal sorumlulukları, tıbbi uygulama hatası hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler şu uygulamaları yapabilecektir: Adli tıp ile ilgili sorunları tespit etmek ve doğru uygulanmış farklı kavramları kullanarak bu sorunları çözmek, Adli tıbbı ve adli tıbbın nasıl çalıştığını tanımlamak, Adli bilimler ve adli tıp arasındaki farkları tanımlamak, Adli vakaları teşhis etmet ve adli tıbbi prosedürü uygulamak,, Uygun bir adli rapor hazırlamak,Otopsi prosedürünü ve otopsi tiplerini tanımlamak, Ölümün ne anlama geldiğini, ölüm türlerini, ölümün erken ve geç bulgularını, organ nakil prosedürünü tanımlamak, Adli psikiyatrik prensipleri tanımlamak, Aile içi şiddetin ne anlama geldiğini, aile içi şiddetin türlerini, aile içi şiddetin sonuçlarını tanımlamak, Kadına yönelik şiddetin ne anlama geldiğini, kadına yönelik şiddet türlerini, kadına yönelik şiddetin sonuçlarını açıklamak, Çocuk istismarını, çocuk istismarı türlerini, çocuk istismarı sonuçlarını tanımlamak, Tıbbi uygulama hatasını ve tıbbi uygulama hatası türlerini tanımlamak, Adli vakalarla ceza yasaları arasındaki ilişkiyi analiz etmek,Yaraların sınıflandırılmasını tanımlamak, farklı yara tiplerini teşhis etmek, Asfiksiyi tanımlamak, asfiksi türleri, asfiksi kanıtları ve farklı asfiksi tiplerine ayırıcı tanı koymak.

SENS 506

Kulak-Burun-Boğaz, Dermatoloji

Kulak, burun, boğaz ve deri hastalıklarına multidisipliner yaklaşım; tanı ve tedavi ilkeleri, işitme kayıpları, vertigo, tinnitus, otitis media, burun ve paranazal sinus hastalıkları, epistaksis, tükürük bezleri ve larinks hastalıkları, üst solunum yolu obstrüksiyonları, boyun kitleleri, ağız boşluğu lezyonları ve konuşma bozuklukları; deri, saç, tırnak, ağız mukozası ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisi.

NEUR 512 Nöroloji

Sinir sistemi ve göz hastalıklarına multidisipliner yaklaşım. Dersin içeriğinde, sinir sistemine yönelik fizyolojik, patolojik ve farmakolojik temel ilkelerin gözden geçirilmesi, sık görülen sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavi ilkeleri, sinir sisteminin enfeksiyonları, travma, vasküler, dejeneratif hastalıklar ve tümörler, erişkin ve çocuk hastalara acil servis yaklaşımı, poliklinikler, yataklı servisler ve yoğun bakım ünitelerinde bakımı, sinir sistemi hastalıklarına cerrahi yaklaşım; refraksiyon bozuklukları, glokom, retina hastalıkları, uveitler, oküler travma ve aciller, oküler adneks hastalıklarının tanı ve tedavi ilkeleri yer alacaktır. Bu stajda öğrenciler Erişkin ve Pediatrik Nöroloji, Nöroşirurji, Acil Tıp, Yoğun Bakım, Algoloji ve Oftalmoloji bölümlerinde çalışmalara katılacaktır. Programda dersler, paneller, sempozyumlar, klinik sunumlar, laboratuvar, patolojik ve görüntüleme yöntemlerinin demonstrasyonları yer alacaktır.

PSYCH 513 Psikiyatri

Psikiyatrik bozukluklara multidisipliner yaklaşım. Dersin içeriğinde, sık görülen psikiyatrik bozuklukların tanı ve tedavi ilkeleri, erişkin ve çocukluk çağı hastaların acil servisler, poliklinikler ve yataklı servislerde bakımı yer alacaktır. Bu stajda öğrenciler Erişkin ve Pediatrik Psikiyatri bölümlerinde çalışmalara katılacaktır. Programda dersler, paneller, sempozyumlar ve klinik sunumlar yer alacaktır.