CLINICAL YEAR 2 | GROUP 1
DATES BLOCK CODE BLOCK TITLE DURATION EXAM DATE
07.08.2023
01.09.2023
MELC 501 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
04.09.2023
29.09.2023
MELC 502 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
02.10.2023
03.11.2023
MSKL 503 MUSCOLOSKELETAL DISEASES 5 WEEKS
06.11.2023
01.12.2023
SENS 506 ENT | DERMATOLOGY 4 WEEKS
04.12.2023
05.01.2024
NEUR 512 NEUROLOGY 5 WEEKS
08.01.2024
02.02.2024
PSYT 513 PSYCHIATRY 4 WEEKS
05.02.2024
06.02.2024
EBME 510 EVIDENCE BASED MEDICINE 2 DAYS
07.02.2024
16.02.2024
FORM 511 FORENSIC MEDICINE 8 DAYS
19.02.2024
23.02.2024
MEDI 509 CLINIC ETHIC 5 DAYS
26.02.2024
01.03.2024
SEMESTER BREAK
04.03.2024
29.03.2024
MELC 503 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
01.04.2024
26.04.2024
MELC 504 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
29.05.2024
24.05.2024
MELC 505 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
27.05.2024
28.05.2024
RESEARCH DAYS
MAKE-UP EXAMS 10.06.2024
14.06.2024

CLINICAL YEAR 2 | GROUP 2
DATES BLOCK CODE BLOCK TITLE DURATION EXAM DATE
07.08.2023
01.09.2023
MELC 501 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
04.09.2023
29.09.2023
MELC 502 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
02.10.2023
03.11.2023
NEUR 512 NEUROLOGY 5 WEEKS
06.11.2023
01.12.2023
PSYT 513 PSYCHIATRY 4 WEEKS
04.12.2023
05.01.2024
MSKL 503 MUSCOLOSKELETAL DISEASES 5 WEEKS
08.01.2024
02.02.2024
MELC 503 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
05.02.2024
01.03.2024
MELC 504 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
04.03.2024
29.03.2024
MELC 505 ELECTIVE CLERKSHIP 4 WEEKS
01.04.2024
05.04.2024
SEMESTER BREAK
08.04.2024
03.05.2024
SENS 506 ENT | DERMATOLOGY 4 WEEKS
06.05.2024
15.05.2024
FORM 511 FORENSIC MEDICINE 8 DAYS
16.05.2024
17.05.2024
EBME 510 EVIDENCE BASED MEDICINE 2 DAYS
20.05.2024
25.05.2024
MEDI 509 CLINIC ETHIC 5 DAYS
27.05.2024
28.05.2024
RESEARCH DAYS
MAKE-UP EXAMS 10.06.2024
14.06.2024

Ders Tanımları:

MSKL 503
Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım. Bu blokta öğrenciler acil servisler, poliklinikler, ameliyathaneler ve yataklı servislerde Ortopedi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Romatoloji, El Cerrahisi, Omurga, Radyoloji ve ve Algoloji bölümlerinde teorik ve uygulamalı eğitim alacaklar. Programda klinik bilimlere destek olacak temel bilim konuları; dersler, seminerler, paneller, klinik sunumlar, laboratuvar bulgularının incelenmesi, patolojik bulgular ve radyodiagnostik çalışmaların yorumlanması ve ilgili konular yer alacak. Ana başlıklar içinde kas-iskelet sistemi travmaları, dejeneratif ve metabolik hastalıklar, kas-iskelet sisteminin gelişimsel anomalileri, spor tıbbı, kemik ve eklemlerin enfeksiyonları, kemik, kıkırdak ve yumuşak doku tümörleri, romatolojik hastalıklar ve kas-kemik hastalıklarında ağrı yönetimi bulunacak.

NEUR 512
Nöroloji

Sinir sistemi ve göz hastalıklarına multidisipliner yaklaşım. Dersin içeriğinde, sinir sistemine yönelik fizyolojik, patolojik ve farmakolojik temel ilkelerin gözden geçirilmesi, sık görülen sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavi ilkeleri, sinir sisteminin enfeksiyonları, travma, vasküler, dejeneratif hastalıklar ve tümörler, erişkin ve çocuk hastalara acil servis yaklaşımı, poliklinikler, yataklı servisler ve yoğun bakım ünitelerinde bakımı, sinir sistemi hastalıklarına cerrahi yaklaşım; refraksiyon bozuklukları, glokom, retina hastalıkları, uveitler, oküler travma ve aciller, oküler adneks hastalıklarının tanı ve tedavi ilkeleri yer alacaktır. Bu stajda öğrenciler Erişkin ve Pediatrik Nöroloji, Nöroşirurji, Acil Tıp, Yoğun Bakım, Algoloji ve Oftalmoloji bölümlerinde çalışmalara katılacaktır. Programda dersler, paneller, sempozyumlar, klinik sunumlar, laboratuvar, patolojik ve görüntüleme yöntemlerinin demonstrasyonları yer alacaktır.

PSYCH 513
Psikiyatri

Psikiyatrik bozukluklara multidisipliner yaklaşım. Dersin içeriğinde, sık görülen psikiyatrik bozuklukların tanı ve tedavi ilkeleri, erişkin ve çocukluk çağı hastaların acil servisler, poliklinikler ve yataklı servislerde bakımı yer alacaktır.
Bu stajda öğrenciler Erişkin ve Pediatrik Psikiyatri bölümlerinde çalışmalara katılacaktır. Programda dersler, paneller, sempozyumlar ve klinik sunumlar yer alacaktır.

SENS 506
Kulak-Burun-Boğaz, Dermatoloji

Kulak, burun, boğaz ve deri hastalıklarına multidisipliner yaklaşım; tanı ve tedavi ilkeleri, işitme kayıpları, vertigo, tinnitus, otitis media, burun ve paranazal sinus hastalıkları, epistaksis, tükürük bezleri ve larinks hastalıkları, üst solunum yolu obstrüksiyonları, boyun kitleleri, ağız boşluğu lezyonları ve konuşma bozuklukları; deri, saç, tırnak, ağız mukozası ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisi.

FORM 511
Adli Tıp

Bu ders adli tıbbi prosedür, otopsi, ölüm, yaralar, çocuk istismarı, cinsel saldırı, aile içi şiddet, hekimlerin yasal sorumlulukları, tıbbi uygulama hatası hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler şu uygulamaları yapabilecektir: Adli tıp ile ilgili sorunları tespit etmek ve doğru uygulanmış farklı kavramları kullanarak bu sorunları çözmek, Adli tıbbı ve adli tıbbın nasıl çalıştığını tanımlamak, Adli bilimler ve adli tıp arasındaki farkları tanımlamak, Adli vakaları teşhis etmet ve adli tıbbi prosedürü uygulamak,, Uygun bir adli rapor hazırlamak,Otopsi prosedürünü ve otopsi tiplerini tanımlamak, Ölümün ne anlama geldiğini, ölüm türlerini, ölümün erken ve geç bulgularını, organ nakil prosedürünü tanımlamak, Adli psikiyatrik prensipleri tanımlamak, Aile içi şiddetin ne anlama geldiğini, aile içi şiddetin türlerini, aile içi şiddetin sonuçlarını tanımlamak, Kadına yönelik şiddetin ne anlama geldiğini, kadına yönelik şiddet türlerini, kadına yönelik şiddetin sonuçlarını açıklamak, Çocuk istismarını, çocuk istismarı türlerini, çocuk istismarı sonuçlarını tanımlamak, Tıbbi uygulama hatasını ve tıbbi uygulama hatası türlerini tanımlamak, Adli vakalarla ceza yasaları arasındaki ilişkiyi analiz etmek,Yaraların sınıflandırılmasını tanımlamak, farklı yara tiplerini teşhis etmek, Asfiksiyi tanımlamak, asfiksi türleri, asfiksi kanıtları ve farklı asfiksi tiplerine ayırıcı tanı koymak.

EBME 510
Kanıta Dayalı Tıp

Bu iki günlük blok kanıta dayalı TIP’ın temel ilkelerini interaktif bir şekilde açıklar. Araştırma makaleleri eleştirel olarak değerlendirilir.