Ders Tanımları:

PEDI 403
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk gelişimi, sağlığı ve hastalıkları hakkında genel bilgiler. Pediatride koruma, tanı ve tedavi yöntemleri. Beslenme (anne sütü, ek besinler), büyüme, aşılama, tarama programları. Genetik, yapısal, metabolik hastalıklar. Çocukluk çağının enfeksiyöz, hemato-onkolojik, solunum, kalp-damar, gastrointestinal, renal, nörolojik ve endokrin hastalıklarında hikaye alma, fizik muayene, laboratuar incelemeleri ve güncel tedavi yöntemleri.

OBGY 404
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın sağlığı, üreme endokrinolojisi ve kısırlık, yardımcı üreme teknikleri, gebelik, doğum eylemi ve doğum, normal ve anormal gebelikler, genital organ hastalıkları, cinsel yoldan bulaşan hastalıklar, jinekolojik onkoloji, jinekolojik hastalıklarda tanı ve tedavi.

SURG 401
Genel Cerrahi

Cerrahi problemlerin patofizyolojisi, sıvı ve elektrolit yönetimi, şok, hemostaz konularında temel bilgiler, klinik belirti ve bulguların ayrıntılı analizi, tanı yöntemleri ve değişik organ sistemlerinin (gastrointestinal, hepatobiliyer, endokrin gibi) hastalıklarının cerrahi ve tıbbi tedavileri. Konferanslar, vaka sunumları, dersler yanı sıra laboratuvarlar, radyoloji ve görüntüleme bölümleri, klinikler, acil servis, ameliyathanede uygulamalı eğitim verilecektir.

IMED 410
Dahiliye

Hasta ve yakınları ile sağlıklı ve doğru iletişim kurma, genel dahiliye, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları alanlarında hikaye alma ve fizik muayene teknikleri, laboratuar testlerinin amaca yönelik kullanımı, tüm hasta bilgilerinin doğru yorumlanması. Sık ve önemli tıbbi hastalıklar, hastalıkların belirti ve bulguları, laboratuvar metotları ve görüntüleme yöntemleri. Akut ve kronik hastalıklar ile bunların tedavisi.

RPHM 406
Rasyonel Farmakoterapi

Bu staj, K-ilaç listesi adlı kişisel ilaç formüleri oluşturarak tıp öğrencilerinin reçete yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Rasyonel farmakoterapi ilkeleri, stajın temelinde yer almaktadır. Öğrenciler, şu dört kritere dayanarak çok özellikli bir yarar tablosu kullanırlar ve belirli bir endikasyon için ilaçları seçerler: etkililik, güvenlilik, uygunluk ve maliyet. K-ilaç listesinin yararları daha sonra farklı durumlarda tartışılır. Öğrenciler mezun olduktan sonra en sık görülen endikasyonlar için K-ilaç listelerini oluşturmaya teşvik edilir. Staj, rol yapma etkinliklerinden ve olgu tartışmalarından oluşur ve probleme dayalı öğretim (PDÖ) oturumları olarak düzenlenir. Öğrencilerin internet ve basılı kaynakları kullanmaları ve oturumlar sırasında ve sonrasında görevlerini tamamlamaya hazır olmaları teşvik edilir. Staj sonunda öğrenci, Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) ile değerlendirilir.
Bu stajın sonunda öğrenciler şunları yapabilir:
1) K-ilaç listesi konseptinin bileşenlerini tanımlamak.
2) Belirli bir endikasyon için bir K-ilacı seçerek adım adım aktif olarak deneyimlemek.
3) Kriterlere göre belirli bir endikasyon için etkili ilaç gruplarını karşılaştırmak.
4) Bir reçete yazarak tedaviye başlamak.
5) Tedaviyi izlemek.
6) Sonucu değerlendirmek.

MEDI 409
Klinik Etik

Ders tanımı en kısa sürede eklenecektir.