Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Ömer Acar
Temel Tıp Bilimleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Açılan Ayhan
Temel Tıp Bilimleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Zelal Adıgüzel
Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Nazmi Volkan Adsay
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Orhan Ağcaoğlu
Temel Tıp Bilimleri Histoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Bülent Ahıshalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Olga Meltem Akay
Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Atıf Akçevin
Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Anabilim Dalı Doç. Dr. Can Aktaş
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Murat Akyıldız
Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Göktuğ Akyoldaş
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. M. Faruk Alagöl
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. Nilüfer Alpay Kanıtez
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Aydın Alper
Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji Prof. Dr. Sibel Alper
Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emre Altınmakas
Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ayşe Altıntaş
Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Umut Altunoğlu
Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Görevlisi M. Ozan Altuntaş
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı Misafir Öğretim Üyesi Dr. Oya Andaçoğlu
Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Pınar Arıkan Fırat
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Pediatri Prof. Dr. Çiğdem Arıkan
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr. Fatih Aslan
Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Misafir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Parla Astarcı
Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof. Dr. Barış Ata
Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Şanser Ateş
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr. Tan Attila
Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Aydın
Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Görevlisi Murat Serhat Aygün
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Vedat Aytekin
Temel Tıp Bilimleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Doç. Dr. Tuğba  Bağcı Önder
Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Derya Balbay
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Emre Balık
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. Bülent Baran
Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Semih Barlas
Temel Tıp Bilimleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Prof. Dr. A.Nazlı Başak
Dahili Tıp Bilimleri Farmakoloji Anabilim Dalı Misafir Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Baştepe
Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik Öğretim Görevlisi Arzu Baygül
Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Hasan Bayram
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Kemal Baysal
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ali Orhan Bilge
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Pediatri Prof. Dr. Ilmay Bilge
Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Yasemin Bölükbaşı
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Dursun Buğra
Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Misafir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Bulun
Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Pınar Bulutay
Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Abdullah Erdem Canda
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Füsun Can
Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Nazan Canbulat
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Misafir Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Cengiz
Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Benan Çağlayan
Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Prof Dr. Nahit Çakar
Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalı Prof. Dr. Safiye Çavdar
Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Doç. Dr. Ebru Çelik
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Kardiyoloji Prof. Dr. Alpay Çeliker
Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Birsen Durmaz Çetin
Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Barbaros Erhan Çil
Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Kamil Darçın
Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Prof. Dr. Mehmet Demirhan
Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Onur Demirkol
Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Misafir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Emin Denktaş
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli
Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Şükrü Dilege
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doç. Dr. Ece Dilege
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Doğan
Temel Tıp Bilimleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İrem Durmaz Şahin
Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Anabilim Dalı Misafir Öğr. Üyesi Dr. Rahşan Düren
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Elmaağaçlı
Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Aslı Ercan Doğan
Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Ömür Erçelen
Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Öğr. Görevlisi İlker Eren
Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Önder Ergönül
Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Erkan
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mert Erkan
Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Egemen Eroğlu
Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Sibel Ertan
Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Dilek Ertoy Baydar
Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Suat Erus
Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Tarık Esen
Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Okan Falay
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Prof. Dr. Burhan Ferhanoğlu
Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ozan Gökler
Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doç. Dr. Emel Gönen Baş
Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gönen
Dahili Tıp Bilimleri Öğretim Görevlisi Mehmet Gökhan Gönenli
Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Oğuz Gözen
Temel Tıp Bilimleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Prof. Dr. Devrim Gözüaçık
Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Prof. Dr. Eftal Güdemez
Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Sinem Ezgi Gülmez
Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Misafir Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Gümüş
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Pediatri Prof. Dr. Figen Gürakan
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Pediatri Prof. Dr. Berkan Gürakan
Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Prof Dr. Yavuz Gürkan
Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Bengi Gürses
Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Candan Gürses
Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Pediatri Prof. Dr. Tuğba Gürsoy
Cerrahi Tıp Bilimleri Oftalmoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Murat Hasanreisoğlu
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Endokrinoloji Prof. Dr. Şükrü Hatun
Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Prof. Dr. Mehmet Kanbay
Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Turan Kanmaz
Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Yersu Kapran
Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Prof Dr. Nilgün Kapucuoğlu
Temel Tıp Bilimleri Histoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi. Serçin Karahüseyinoğlu
Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Sacit Karamürsel
Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Kaya
Temel Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğr. Görevlisi İlker Kayı
Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Prof. Dr. Hülya Kayserili Karabey
Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doç. Dr. Serdar Kesikburun
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. Nuray Uslu Kızılkan
Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Murat Can Kiremit
Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji Doç. Dr. Emek Kocatürk Göncü
Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Burak Koçak
Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Yakup Kordan
Temel Tıp Bilimleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gözde Korkmaz
Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi. İbrahim Kulaç
Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Anabilim Dalı Visiting Prof. Dr. Kemal Kuşçu
Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Nathan Lack
Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Mercan
Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Ayşenur Meriç Hafız
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Prof. Dr. Nil Molinas Mandel
Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Mutluer
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Ümit Dilber Mutlu
Cerrahi Tıp Bilimleri Oftalmoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Orkun  Müftüoğlu
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Hematoloji Onkoloji Dr. Öğr. Üyesi Banu Oflaz Sözmen
Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Anabilim Dalı Visitor Prof. Dr. Piraye Oflazer
Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Levent Oğuzkurt
Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof. Dr. Özgür Öktem
Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Tunç Öktenoğlu
Cerrahi Tıp Bilimleri Oftalmoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Sumru Önal
Temel Tıp Bilimleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Doç. Dr. Tevfik Tamer Önder
Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. S. Hakan Örer
Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Dr. Öğr. Üyesi. Hakan Özben
Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gülnihal Özcan
Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ali Fahir Özer
Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüksif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Selahattin Özmen
Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Anabilim Dalı Öğr. Görevlisi Özgür Öztop Çakmak
Temel Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Dr. Öğretim Üyesi Ece Öztürk
Dahili Tıp Bilimleri Alerji ve İmmünoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Ayşe Bilge Öztürk
Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Özden Özyemişçi Taşkıran
Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof Dr. Selçuk Peker
Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Yüksel Peker
Dahili Tıp Bilimleri Alerji ve İmmünoloji Anabilim Dalı Alerji ve İmmunoloji Misafir Dr. Öğretim Üyesi Leyla Pur Özyiğit
Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Prof. Dr. Bruno Reversade
Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. İzzet Rozanes
Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Arzu Ruacan
Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Şevket Ruacan
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Alerji Prof. Dr. Cansın Saçkesen
Temel Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Anabilim Dalı Prof. Dr. Sibel Sakarya
Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Sarp Saraç
Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehdi Sasani
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Doç. Dr. Fatih Selçukbiricik
Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Uğur Selek
Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Misafir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Seli
Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Prof. Dr. Aksel Seyahi
Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Duygu Sezen
Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüksif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Doç. Dr. Billur Sezgin Kızılok
Temel Tıp Bilimleri Elektrik Elektronik Mühendisliği Visiting Prof. Dr. Metin Sitti
Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Dr. Öğr. Üyesi Emel Sokullu
Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. İhsan Solaroğlu
Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalı Prof. Dr. Selçuk Sürücü
Cerrahi Tıp Bilimleri Oftalmoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Afsun Şahin
Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Anabilim Dalı Prof. Dr. Vedat Şar
Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doç. Dr. Evren Şentürk
Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Prof. Dr. Sezai Aykın Şimşek
Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Levent Tabak
Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Serhan Tanju
Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Tufan Tarcan
Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Anabilim Dalı Misafir Dr. Öğretim Üyesi Ali Sarper Taşkıran
Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof. Dr. Çağatay Taşkıran
Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Prof. Dr. Onur Tetik
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Tevfik Serdar Tezelman
Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Tarık Tihan
Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Derya Tilki
Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kemal Sıtkı Türker
Temel Tıp Bilimleri İmmünoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Yıldız Tütüncü
Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Arif Ulubil
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Prof. Dr. N. Nuray Ulusu
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Dilek Ural
Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof. Dr. Bülent Urman
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Zeynep Seda Uyan
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nöroloji Prof. Dr. Serap Uysal
Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Ömer Faruk Ünal
Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Selin Ünsaler
Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Anabilim Dalı Prof. Dr. Tevfik Bedirhan Üstün
Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Doğan Vatansever
Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji Dr. Öğr. Üyesi Seçil Vural
Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Anabilim Dalı Öğr. Görevlisi Atay Vural
Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof. Dr. Kayhan Yakın
Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yalçın
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Tunç Yaltı
Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hale Yapıcı Eser
Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Rekonstrüksif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Misafir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reha Yavuzer
Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Yunus Yavuz
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Prof. Dr. Dilek  Yazıcı
Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. Gül  Yeşiltepe Mutlu
Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Misafir Öğretim Üyesi Dr. Ali Önder Yıldırım
Cerrahi Tıp Bilimleri Oftalmoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ayşe Yıldız Taş
Temel Tıp Bilimleri Adli Tıp Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Prof. Dr. Cihan Yurdaydın
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ece Yurtseven
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğr. Görevlisi Genco Yücel
Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doç. Dr. Müjdat Zeybel