Profile picture

Emel Gönen Baş

Prof. Dr.
Cerrahi Tıp Bilimleri - Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı Başkanı

Kısa Biyografi

Doç. Dr. Emel Gönen, 1967 yılında Ankara‘da doğdu. 1984 yılında Ankara Fen Lisesi’nden, 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1991’de Northwestern University, Chicago’da Medical Exchange Program çerçevesinde araştırmalarda bulundu. Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını 1997’de Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayarak, aynı kurumda 2000 yılına kadar uzman olarak çalıştı. 2000-2017 yılları arasında Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başasistan ve 2012 yılından itibaren doçent ve eğitim görevlisi olarak görev yaptı. 2003 yılında University of Pittsburgh’da UPMC ve Children’s Hospital’da Spine ve Sports Traumatology Research Fellowship olarak çalışmalarda bulundu. Dr. Gönen UEMS-EBOT Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Board, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Board ve Türk Omurga Cerrrahisi Board diplomalarına sahiptir. 2017 yılından itibaren Koç Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Departmanı’nda görev yapmaktadır. İlgi alanı serebral palsi cerrahisi, miyelomeningosel vb. nörolojik hastalıklara bağlı ortopedik sorunlar, çocuk yaş grubunda yürüyüş ve şekil bozuklukları, çocuk yaş grubu kalça (Gelişimsel kalça displazisi, Perthes, FBEK vb.) ve ayak (Pes ekinovarus, pes planus, vertikal talus vb.) problemleri, pediatrik travma başta olmak üzere pediatrik ortopedidir. Dr. Gönen, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD), Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Federasyonu (EFORT), Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Birliği (SICOT), Asya-Pasifik Ülkeleri Ortopedi ve Travmatoloji Birliği (APOA), Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK), Türk Ortopedi ve Travmatoloji Araştırma Konseyi (TOAK), Çocuk Ortopedi Derneği, Türk Omurga Derneği (TOD), AO Travma, TOTBİD Travma Şubesi, TTB Akreditasyon ve Kredilendirme Komitesi’nin üyesi olup, bir kısmının yönetim kurullarında da aktif görev yapmıştır. Emel Gönen, EFORT Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Federasyonu TOTBID Ulusal Delegesi; Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTBİD) Etik Kurul Üyesi; Çocuk Ortopedi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi;TTB Uzmanlık Dernekleri Yeterlik ve Eğitim Komisyonu (UYEK) yönetim kurulu üyesi;TOTBİD Kadın Ortopedistler Çalışma Grubu kurucu Üyesi;Acta Orthopedica Traumatologica Tursica dergisi yardımcı editörü olarak görev yapmaktadır.