Sıkça Sorulan Sorular

1.    Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitime ne zaman başladı? 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk öğrencileri 2010-2011 ders yılında eğitime başlamış bulunmaktadırlar.

2.    Tıp Fakültesi’nin 2015 LYS sonuçlarına göre taban puanı ve sıralaması nedir?
    İlk yılından itibaren son derece başarılı öğrenci grupları almaya başlayan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, ilerleyen yıllarda da bu başarıyı devam ettirdi. 2015 LYS sonuçlarına göre tam burslular için taban sıralaması 84; yarım burslular için taban sıralaması 2861'dir.

3.    Tıp Fakültesi’ne hangi puan türü ile girilmektedir?
    Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne LYS sınavı ile, tüm diğer tıp fakülteleri gibi MF-3 puan türü ile öğrenci kabul edilmektedir.

4.    Tıp Fakültesi’nin 2015- 2016 yılı için öğrenci kontenjanı kaç kişidir?
    2015-2016 ders yılında toplam 40 öğrenci alınacaktır. (15 tam burslu, 25 yarım burslu). YÖK tarafından henüz onaylanması beklenmektedir.

5.    Eğitim hangi dildedir?
    Koç Üniversitesi’nin diğer bütün fakültelerinde olduğu gibi Tıp Fakültesi’nde de eğitim dili İngilizcedir. 4. Yılda başlayan klinik eğitimle birlikte, hasta başı eğitimi Türkçe yapılmakla birlikte, dersler İngilizce devam etmektedir. 

6.    İngilizce yeterlilik nasıl belirlenmektedir?
    ÖSYM sınavı sonrasında Tıp Fakültesi’ne giriş hakkı kazanan öğrencilerin İngilizce yeterliliklerinin belirlenmesi için TOEFL sınavı sonuçlarını Kayıt ve Kabul Ofisine göndermeleri gerekmektedir. TOEFL sınavına girmemiş öğrenciler ise Koç Üniversitesi’nin Kurumsal TOEFL sınavına girebilirler. Bu sınavla ilgili detaylı bilgi Koç Üniversitesi'nin ilgili web sayfasında bulunabilir.

7.    İngilizce sınavlarında yeterlilik gösteremeyen öğrenciler ne yapabilirler?
    Bu öğrencilerin Koç Üniversitesi’nin İngilizce Hazırlık Okulu’nda (ELC) eğitim almaları gerekmektedir. Öğrenciler, hazırlık okulunda sadece dil eğitimi değil, değişik akademik ve sosyal konularda da eğitim almaktadırlar.

8.    Tıp Fakültesi için burs olanakları nelerdir?
2015- 2016 eğitim- öğretim yılı için Tıp Fakültesi’ne LYS sınavı ile giriş hakkı kazanan tüm öğrencilerimize burs verilecektir. Öğrencilerimizden 15'ine tam burs, 25'ine yarım burs sağlanacaktır. Tam burs kazanan öğrencilerimiz LYS sınavındaki sıralamalarına göre üstün, özel veya yüksek başarı burslarından birini alabileceklerdir. Burslar hakkında detaylı bilgi için https://adaylar.ku.edu.tr/node/21

Yatay geçiş ile veya uluslararası öğrenci statüsünde Tıp Fakültesi'ne kabul edilen öğrencilere burs verilmemektedir.

9.    Eğitim nerede gerçekleşmektedir?
    İngilizce Hazırlık Programına katılan öğrenciler diğer Koç öğrencileri ile birlikte üniversite’nin ELC kurumunda eğitimlerine başlamaktadırlar. İngilizce Hazırlık ve 3 yıl süren temel tıp bilimleri eğitimi Koç Üniversitesi'nin Rumelifeneri Kampüsü’nde yürütülmektedir.

10.    Üniversitenin bir eğitim hastanesi var mıı?
 Topkapı'da tam teşekküllü ve modern Koç Üniversitesi Hastanesi 2014 yılının Ekim ayında eğitime ve faaliyete başlamıştır. Tıp öğrencilerimiz 4. yıllarından itibaren klinik eğitimlerini bu hastanede almaktadırlar.                                 

11.    Eğitim programı nasıl?
    Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, üniversitenin genel ilkeleri doğrultusunda az sayıda seçkin ve nitelikli öğrenciye en üst düzeyde, uluslararası kalitede eğitim vermeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin ilk yıllardan başlayarak biyomedikal bilimlerin seçilmiş alanlarında araştırmalara katılmaları hedeflenmektedir. Bu sebeple eğitimin birinci yılında öğrencileri sonraki yıllara hazırlayacak bir Çekirdek Eğitim Programı (Core Curriculum) uygulanmaktadır. Hem doğa bilimleri hem de sosyal bilimlerin yanı sıra iletişim becerileri, uygarlık tarihi, tıp bilimlerine giriş gibi konuların verileceği bu program öğrencileri hem sonraki yıllarda karşılaşacakları bilimsel kavramlara hazırlamakta, hem de sosyal ve hümanist bireyler olarak içinde yaşadıkları toplumu tanıma ve sorunlarını çözme yönünde eğitmektedir.

12.    Tıp programları nasıl planlandı?
    Öğrencilere ikinci yıldan itibaren bütünleşik bir program içinde sistem-bazlı tıp eğitimi verilmektedir. Klasik organ sistemlerine ek olarak modern tıbbın yoğun araştırma alanları olan kanser, sinirbilimleri, moleküler tıp gibi alanlar için özel çalışma dönemleri ayrılmaktadır. Genel eğitim felsefesi olarak öğrenciye otonomi ve sorumluluk veren, ders saatlerinin yanı sıra serbest çalışma, tartışma ve araştırma projelerine katılım için de süre tanıyan bir programlama yapılmaktadır. Öğrenciler eğitimleri süresince kütüphane ve elektronik kaynaklardan yararlanmaya teşvik edilmektedirler.
    
13.    Klinik tıp eğitimi nasıl sağlanacak?
    Öğrenciler, ilk yıldan itibaren tıbbın tarihsel gelişimi, etik kavramlar, modern tıbbın temelleri ve uygulamaları konularında ders, kurs ve seminerlerle donatılmaktadırlar. Erken yıllarda iletişim becerileri, toplumun sağlık sorunlarını tanıma, sağlık kuruluşları ve sağlık sistemini inceleme olanakları sunulmaktadır. Dördüncü yılda ana dallarda uzun süreli stajlar, beşinci yılda yan dallarda kısa süreli stajlar ve altıncı yılda da 12 ay süren mezuniyet öncesi stajyer eğitimi Koç Üniversitesi Hastanesi'nde verilmektedir.

14.    Eğitim süresince yurtiçi ve yurtdışı staj olanakları sağlanmakta mıdır?
Bütün öğrenciler için ilk yıllardan itibaren farklı eğitim kurumlarıyla değişim ve yaz stajı olanakları araştırılmakta ve desteklenmektedir.

15.    Tıp Fakültesi'ne başka bir bölümden veya kurumdan yatay geçiş mümkün mü?
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi kurum içi ve kurum dışından yatay geçiş kabul etmektedir. Yatay geçiş başvuru koşulları  KU Yatay Geçiş Yönergesi'nde belirtilmektedir.

Kurumlar arası yatay geçiş başvurularında aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmaktadır:

  • Öğrencinin en az 1 yıl başka bir tıp fakültesinde öğrenim görmüş olması,
  • Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumda veya bölümde elde ettiği not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,5 olması,
  • Eğer LYS sınavına girdiyse, girdiği yıldaki MF3 puanının geçiş yapacağı sınıftaki öğrencilerin merkezi sınava girdikleri yıldaki KU Tıp Fakültesi taban puanına eşit veya üzerinde  olması
  • LYS sınavına girmeyen öğrencilerin uluslararası kabulü olan diploma notları veya test puanları (uluslararası öğrenci kabulü için gereken not ve puanlar ile aynıdır).

Kurum içi yatay geçiş başvurularında aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmaktadır:

  • Aynı düzeyde ancak farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmektedir. 
  • Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümde elde ettiği not ortalamasının 4 üzerinden en az 3,5 olması,
  • Eğer LYS sınavına girdiyse, girdiği yıldaki MF3 puanının geçiş yapacağı sınıftaki öğrencilerin merkezi sınava girdikleri yıldaki KU Tıp Fakültesi taban puanına eşit veya üzerinde  olması

16. IB, Matura, ABITUR gibi diplomalarla Tıp Fakültesi'ne kurum içi yatay geçiş koşulları nelerdir?

IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 17 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri’nden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,5 veya daha iyi olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Tıp Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabilirler.

17. Kurum dışı yatay geçiş veya yabancı öğrenci başvurusu için ne yapmam gerekir?

Kurum dışı yatay geçiş veya yabancı öğrenci başvuruları Kayıt Kabul Müdürlüğü'ne yapılmaktadır. Kurum dışı yatay geçişle veya uluslararası öğrenci statüsünde kabul edilen öğrencilere burs sağlanmamaktadır. 

Başvuru koşulları ve gerekli dokümanlar, başvuru adresi ve formu için aşağıdaki linklerden detaylı bilgi alabilirsiniz:

Yabancı öğrenci başvuruları için:

http://registrar.ku.edu.tr/tr/prospective-student/international-student-admissions

Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları için:

http://registrar.ku.edu.tr/tr/prospective-student/transfer-students

Adaylar, gerekli görüldüğü takdirde, görüşme için davet edilebilirler. Yurtdışındaki adaylar ile skype veya video konferans aracılığıyla görüşme yapılabilir.

18. Uluslararası öğrenci başvurularında kabul edilen minimum diploma notları veya test skorları nelerdir? (Transfer öğrenci başvurularında da aynı notlar ve skorlar kabul edilmektedir)

SAT: 2000

IB : 40

Abitur: 1,5

Matura: 1,5

Fransız Bakaloryası: 17

ACT: 31

19. Uluslararası öğrencilerin Türkçe yeterliliğe sahip olmaları gerekmekte midir?

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim dili İngilizce'dir. Ancak Tıp Fakültesi'nde öğrenciler 4. yıldan itibaren hasta başı eğitimi gördükleri için, hastalarla iletişim kurabilecek seviyede Türkçe anlayabilmeli, konuşabilmeli ve yazabilmelidirler. Bu nedenle yabancı öğrencilerden 3. yılın sonunda C1 seviyesinde Türkçe yeterlilik belgesi talep edilmektedir.