Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Hoşgeldiniz...

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye’de tıp eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirmek amacıyla kurulmuştur. Seçilmiş öğretim kadrosuyla; araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet etmeyi ön planda tutan ve tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, evrensel standartlarda bir eğitim ve sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

Ekim 2014’te açılan Koç Üniversitesi Hastanesi, çok özellikli ve ileri teknolojik donanımlı bir üniversite hastanesi niteliğini taşımaktadır; sağlık alanında eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda ülke sınırları ötesinde öne çıkan bir merkez olmayı hedeflemektedir.

Her öğrencinin her an destek alabileceği bir akademik danışmanının olması, öğrencilerin ilk yıldan itibaren ilgi alanları doğrultusunda bilinçlendirilmelerine olanak sağlamaktadır.

Türkiye’nin en yeni tıp fakültelerinden biri olarak, 2010-2011 eğitim yılında ilk seçkin öğrenci grubumuzla öğretim yaşamımıza başladık. Koç Üniversitesi’nin, dinamik ve yenilikçi eğitim anlayışıyla, araştırma ve bilime dayalı çağdaş tıp uygulamalarını benimseyen bir Tıp Fakültesi olmayı hedefliyoruz.

Vizyonumuz:

Tıp eğitiminde dinamik, yenilikçi ve özgürlükçü yaklaşımımız ile; araştırma ve bilime dayalı çağdaş tıp uygulamalarını benimseyen, tıbbın diğer bilimlerle işbirliğini ön planda tutan; eğitim, araştırma, sağlık hizmeti sunumunda lider, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen bir tıp fakültesi olmaktır.

Misyonumuz:

İnsani değerlere bağlı, üst düzeyde bilgi birikimine sahip, yapılandırılmış beceri ve davranış eğitimi almış, ileri tıp teknolojilerine hakim, bilgiye ulaşma yollarını bilen, güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen; meslektaşları, sağlık çalışanları ve hastaları ile iyi iletişim kurabilen; etik yönden bilinçli, ekip çalışmasına yatkın ve önderlik nitelikleri kazanmış, içinde yaşadıkları toplumu tanıyabilen ve küresel sağlık sorunlarına duyarlı, bilimdeki gelişmeleri yakından izleyen; topluma en yüksek standartlarda, kanıta dayalı, kalliteli sağlık hizmeti sunabilen; üst düzey temel, klinik ve topluma dayalı araştırmalar ile ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkıda bulunacak hekimler yetiştirmektir.