United States Medical Licencing Examination (USMLE)

USMLE yani “United States Medical Licensing Examination”, ABD’de doktorluk yapmak isteyen herkesin girmekle yükümlü olduğu 3 aşamalı sınavdır.

USMLE STEP 1
İlk sınav, fizyoloji, biyokimya, farmakoloji, patoloji gibi temel bilimlerin klinikteki tanı ve tedavi yöntemlerinde nasıl kullanıldığını değerlendirir. Bu sınav, her biri 40 çoktan seçmeli soru içeren 1 saatlik 7 bölümden oluşur. Sınav sırasında toplam 45 dakikalık mola tanınır, bu süreyi herkes kendi belirlediği şekilde bölerek ya da tek seferde kullanabilir. Sınav başında, sınav kurallarının anlatıldığı 15 dakikalık bir video vardır, bu videoyu sınava girmeden bir kaç gün önce ecfmg.org’dan izleyerek, 45 dakikalık mola sürenizi 1 saate çıkarabilirsiniz. İlk 2 sınav, Türkiye’de sadece Ankara’da Amerikan Kültür Derneğinde yapılmaktadır. Son sınav sadece Amerika’da alınabilir.

Daha önce sınava girmiş öğrencilerimizin deneyimlerine dayanarak, ilk sınavı almak için en ideal zamanlama 5. sınıfın ilk döneminin sonudur.

USMLE STEP 2 CK (Clinical Knowledge)
USMLE STEP 2 CK, USMLE sınavlar dizisinin ikinci basamağıdır. USMLE STEP 1 sınavında temel tıp bilimleri ile ilgili bilgi düzeyi değerlendirilirken STEP 2 CK, klinik bilgiyi ölçer, öğrenilen tıbbi bilgileri klinikte uygulayabilme becerisini test eder. STEP 2 CK test soruları klinik vaka sunumu şeklinde hazırlanmıştır ve bu sorularla öğrencinin teşhis koyması, tanıda kullanılacak testleri belirlemesi, tedavi planı hazırlaması ve hastalığın prognozu hakkında bilgi sahibi olması amaçlanır. Step 2 sınavı, büyük oranda iç hastalıkları, doğum ve kadın hastalıkları, pediatri, koruyucu tıp, psikiyatri ve cerrahi branşlarındaki bilgi seviyesini ölçen sorulardan oluşmaktadır.

USMLE Step 2 CK sınavı en fazla 350 çoktan seçmeli sorudan oluşur. 60 dakikalık bloklardan oluşan 8 ayrı oturum şeklinde uygulanır ve toplamda 9 saat sürmektedir.

Bir diğer Step 2 sınavı ise Clinical Skills, yani klinik beceriyi ölçen sınavdır.

USMLE STEP 2 CK (Clinical Knowledge)
STEP 1, STEP 2 CK ve STEP 2 CS sınavları istenen sırada alınabilir. Step 2 sınavının öğrencinin Step 1 sınavını başarı ile geçmesinden ve 4. yıldaki ana klinik stajları tamamladıktan sonra alınması önerilir.

Sınav giriş ücretleri her sınava bir kere mahsus olmak üzere, mezun olana kadar fakültemiz tarafından karşılanmaktadır. Sınava giriş belgeleriniz için imza yetkisi fakültemizde Şükrü Dilege, Barış Ata, Kemal Baysal ve İhsan Solaroğlu'nda bulunmaktadır.

USMLE hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.