Koç Üniversitesi, mükemmeliyet merkezi olma vizyonu doğrultusunda; eğitimi, sadece derslerden oluşan bir yapı olmanın ötesinde bir diyalog platformu olarak kabul etmektedir. Bu çerçevede, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin eğitim diyalogundan maksimum seviyede yararlanabilmesine yönelik destek mekanizmaları kurulmuştur. Danışmanlık bu doğrultuda işleyen bir mekanizmadır.

Yeni gelen tıp öğrencilerine, Üniversitesinin diğer fakültelerinden olduğu gibi bir Yeni Gelen Danışmanı atanmaktadır. Hazırlık ve Freshman yıllarında bu danışmanlarıyla devam eden tıp öğrencilerine, 2. Yıllarından itibaren bir Temel Bilimler bir de Klinik Bilimlerden olmak üzere 2 ayrı danışman atanır.

Öğrenciler, danışmanlarıyla düzenli görüşerek, akademik ve sosyal konularla ilgili destek alabilirler. Tıp Fakültesindeki danışmanların en önemli görevlerinden biri, her sınavdan sonra danışanlarına sınav performanslarıyla ilgili bilgi vermek, özellikle de zayıf performans gösteren danışanlarını uyarmaktır. Ancak, akademik başarı durumlarını takip etmek, danışmanlarını uygun zamanlarında ziyaret ederek bu bilgiyi almak öğrencinin sorumluluğundadır.

Öğrenciler Danışmanlarını değiştirmek istediklerinde bunu Dekanlığa iletebilirler.