Birinci Yılda Uygulanan Ölçme Değerlendirme

Fakültemizde birinci yılda çekirdek eğitim programı uygulandığından bu dönem içinde uygulanan sınavlar “Koç Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne göre yapılmaktadır. Birinci yılda öğrenciler aldıkları derslerin sınavına ayrı ayrı girmektedir ve kaldıkları dersleri tekrar alma ve sınavlarına girme hakkına sahiptir.

İkinci ve Üçüncü Yılda (Preklinik Dönem) Uygulanan Ölçme Değerlendirme Yöntemleri

İkinci ve üçüncü yıllardaki eğitim programı, teorik ağırlıklı olması nedeni ile değerlendirmeler daha çok bilgi ölçmeye yönelik olarak “bilir ve nasıl yapacağını bilir” aşamalarını öncelemektedir. Ayrıca öğrencilerimiz ikinci yıldan başlayarak halk sağlığına yönelik projeler yapmakta ve bu projeler beceri ve tutum yönlerinden değerlendirilmektedir; dolayısıyla fakültemizde ikinci yıldan itibaren beceri ve tutum konusunda da değerlendirme yapılmaktadır.

İkinci ve üçüncü yılda çoktan seçmeli blok sınavları, kısa yanıtlı sınav, pratik sınav, proje ve ödev olmak üzere farklı değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır.

İkinci yılda sistemlere yönelik 6 blok yer almakta olup her blok sonunda çoktan seçmeli sınav, anatomi ve histoloji pratik sınavları uygulanmaktadır.

Üçüncü yılda 8 blok yer almakta olup, her blok sonunda çoktan seçmeli sınav yapılmakta ve halk sağlığı bloğunda ek olarak ödev verilmektedir Halk Sağlığı bloğu sonunda 2017-2018 eğitim yılından itibaren proje değerlendirmesi de yapılmaktadır.

Mazeret nedeni ile blok sınavına giremeyenlere bütünleme sınavı uygulanır. Sınava katılmayarak mazeret bildirmeyen veya mazereti kabul edilmeyen öğrenci, mazeret veya bütünleme sınavına girmeye hak kazanamaz ve notu “Başarısız” olarak verilir.

İkinci ve üçüncü yıllarda yıl sonunda final sınavları yapılmaktadır. Final sınavından geçer not alamayan öğrencilere bütünleme sınavı uygulanır. Blok sınavlarının yıl ortalamasının %60’ı ile final sınavının %40’ının toplamı yıl geçme notu olarak belirlenir. Yine yıl geçme notu yeterli olmayan öğrenciler de bütünleme sınavına girerler. Ayrıca yıl içinde toplam 4 bloktan geçerli not alamayan öğrenciler finale girme hakkını kaybederler ve yıl tekrarı yapmaktadırlar.