Tıp Fakültemizde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri yıllara ve aşamalara göre Tıp Fakültesi Lisans Yönergesinde açıkça tanımlanmıştır. Ayrıca Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Komitesinde (SOMAC) yer alan “İletişim ve Eğitim Alt Komitesi” her akademik yılın başında ilgili sınıfa o yıl uygulanacak sınavlar ve sınav değerlendirmeleri hakkında detaylı bilgilendirme yapmaktadır.

İlk yıl ders geçme, 2. ve 3. yılda yıl geçme, 4. ve 5. yılda blok geçme, 6. yılda ise blokları yeterliliğe dayalı olarak tamamlama söz konusudur.

Fakültemiz eğitim programı “Miller Piramidi”nde tanımlanan “Bilir, Nasıl yapacağını bilir, Gösterir, Yapar” yapısına göre yapılandırılmış olup, ölçme ve değerlendirme süreçleri de aşamalı olarak bilgi, beceri ve tutum değerlendirmesi şeklinde uygulanmaktadır.

Sınav tarihleri, akademik yılın başında öğrencilere ders programlarıyla birlikte duyurulur.