Akademik yıl içinde araştırmaya ayrılan zamanlar dışında, öğrencilerimizin yaz aylarında da laboratuvarlarda çalışmaları teşvik edilmekte, bu yönde öğrencilerimize yol gösterilmektedir. Öğrencilerimiz yurtiçinde ve yurtdışında, ilgi duydukları konularda laboratuvar çalışmaları yapmak için yönlendirilmektedirler.

Bir kısım öğrencimiz ise bu yaz stajları için maddi destek alabilmektedirler. Her yıl Kasım-Aralık aylarında, Tıp Fakültesi Tıp Öğrencisi Değişim Komitesi, öğrencilere bir form yollayarak öğrencilerden çalışmakta oldukları proje, ilgi alanları, daha önce KU dışında çalıştıkları laboratuvarlar varsa bunlar hakkında bilgi, yazın çalışmak için gitmeyi planladıkları kurum ve çalışmanın içeriği hakkında bilgi talep eder.

Komite tüm başvuruları değerlendirdikten sonra, öğrencilere verilecek desteğin oranını belirler. O yılki bütçeye uygun olarak Dekanlık komitenin önerisi doğrultusunda öğrencilere verilecek maddi desteğin miktarını öğrencilere duyurur.