Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin önemli bir özelliği bilimsel eğitim ve araştırmaya büyük önem vermesidir. Bu amaçla öğrenciler ilk yıllarından itibaren Üniversitenin araştırma laboratuvarlarında veya kliniklerde araştırma yapmaya özendirilmektedirler.

Tıbbın bilimsel temelleri konusunda kurs ve konferanslar düzenlenmekte, araştırma metodolojisi  eğitimi verilmekte, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer araştırma kurumlarında staj, kongre ve seminerlere katılım imkanı sunularak, özgün araştırma projeleri geliştirme yönünde destek sağlanmaktadır.

Üniversitenin temel felsefesi uyarınca, temel bilimler, mühendislik bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında tıp ile kesişen çalışmalara özellikle önem verilmektedir.

Öğrencilerimiz bu amaçla, 2. Yıldan itibaren mutlaka bir araştırma projesinde yer almaktadırlar. Ders programı içinde %20 vakit bu amaçla ayırılmış durumdadır. Akademik Yılın ilk gününde, 2. ve 3. Yıl öğrencilerimize, Tıp Fakültesi ve Üniversitenin diğer bölümlerinde yürümekte olan ve öğrenci kabul edebilecek tüm araştırma projeleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından kısa sunumlarla tanıtılmaktadır.

Bu tanıtımdan sonra öğrencilerimizin bir hafta içerisinde yer almak istedikleri projeleri Dekanlık Ofisine bildirmeleri istenmektedir. 2. Yılda Pazartesi ve Çarşamba, 3. Yılda Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra Araştırma Zamanı olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin, dahil oldukları araştırma projeleriyle ilgili çalışmalarını bu zaman dilimlerinde yürütmeleri beklenmektedir.

Her yıl, genellikle Nisan ayında, 2 gün boyunca Araştırma Günleri düzenlenmektedir. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Araştırma Günlerinde, Öğrenci Araştırma Komitesi tarafından başvuruları değerlendirilerek seçilen öğrenciler sözlü veya poster sunum yapmaktadırlar.

Sunumlar sonrasında Sözlü ve Poster sunumlar için ilk 3 öğrenci seçilerek ödüllendirilmektedirler.

Öğrencilerimizin bu çalışmaları sırasında çıkardıkları yayınlar, Dekanlık tarafından izlenmekte ve arşivlenmektedir. KUSOM öğrencilerinin bugüne kadar yer aldıkları yayınlar başlığı altında sunulmuştur.