KÜTF Ahlak Kuralları

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin bir üyesi olarak,

  • Sınavlarda, başkalarından, yazılı dokümanlardan veya elektronik kaynaklardan kopya almayacağıma veya başkalarına kopya vermeyeceğime,
  • İntihalde bulunmayacağıma, veya başkalarının çalışmalarını, fikirlerini, sunumlarını kendime ait gibi sunmayacağıma,
  • Tüm faaliyetlerimde, Koç Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin saygın değer ve standartlarını koruyacağıma,
  • Başkalarının da Ahlak Kurallarının ruhuna uygun davranmaları için üzerime düşeni yerine getireceğime söz veriyorum.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

HEKİMLİK ANDI

 

Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda, yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma,

Hekimlik mesleğinin saygınlığını ve geleneklerini  tüm gücümle koruyacağıma,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Mesleğimi bana öğretenlere ve tüm meslekdaşlarıma karşı saygı ve bağlılığımı her zaman koruyacağıma,

Mesleğimi  vicdanımın gerekleri doğrultusunda  ve onurla uygulayacağıma,

Hasta ve toplumun sağlığını temel görev sayacağıma,

Yaş, cinsiyet, hastalık veya engellilik,  dil, inanç, etnik köken, ırk,  milliyet, siyasi görüş, cinsel yönelim,  toplumsal sınıf veya başka herhangibir özelliğin görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime,

Hastamı kendi sağlığı ve yaşamı konusunda yeterince ve dürüstçe bilgilendireceğime  ve özgür iradesiyle karar süreçlerine katılma hakkına saygı göstereceğime,

Hastalarımın sırlarını,  yaşamlarını yitirdikten sonra bile saklayacağıma,

Baskı altında kalsam bile tıp bilgilerimi insanlık değer ve yasalarına karşı kullanmayacağıma,

Kararlılıkla,

Özgürce,

Onurum üzerine

And içerim.