KU-TÖB
(Koç Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği)

 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği (KÜ-TÖB): 2011 yılında kurulmuştur. Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği’nin 2016 Genel Kurulu’nda Altın Üye statüsüne yükselmiştir. Türk MSIC, üç adet ev sahipliği almıştır. “6. Halk Sağlığı Yaz Okulu”, “Tıpta Kariyer Günü etkinliği” ve Türkiye’de ilki gerçekleştirilen Araştırma Değişimi Çalışma Kolu’nun ulusal etkinliği olan “Research Workshop”unu düzenlemiştir. Öğrencilerimiz düzenledikleri bu etkinlikler ile ve Türk-MSIC’ın ulusal ve uluslararası tüm faaliyetlerine katılarak ulusal ve uluslararası tıp eğitimine öğrenci düzeyinde çok önemli katkılar sağlamaktadır.

SRT-TURKEY 2018

 

   TurkMSIC (Turkish Medical Students’ International Committee    -Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği) Türkiye’deki tıp öğrencileri arasında oluşturulmuş; bağımsız, siyasi olmayan, kar amacı gütmeyen en büyük ve en köklü kuruluştur. Üyesi
olduğu IFMSA (Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu) dâhilinde 120 ülke içinde Türkiye’yi temsil etmektedir. Tamamen gönüllülük esas alınarak çalışan bir organizasyondur.
 Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından resmi olarak tanınan Türkiye’deki ilk ve tek tıp öğrencileri forumudur.
Koç Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği, 2016 Genel Kurulu’ndan bu yana Türk Tıp Öğrencileri Birliğinin altın bir yereli olarak, 6 farklı alt kolu ile çalışmalarına devam etmektedir.
Kulüp olarak yıl içerisinde yerelimizde gönüllülüğe dayalı çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Yurt içinde ve uluslararası platformlarda çeşitli toplantılara katılarak fakültemizi ve ülkemizi  temsil etmekteyiz.
2018-yaz döneminde ev sahipliğini yaptığımız Sub-Regional Training Turkey ile hem IFMSA hem de Turkmsic kapsamında büyük bir başarıya imza atmış bulunuyoruz. Aynı zamanda her yıl çeşitli ülkelerde düzenlenen eğitmenlik eğitimlerine katılımı da destekliyoruz. Siz de sertifikalı bir IFMSA eğitmeni olarak, akran eğitimleri verebilir ve öğretirken öğrenebilirsiniz.
Önümüzdeki yıllarda kendini yenileyerek ve geliştirerek çalışmalarına devam edecek olan KU-TÖB’ün kapısı hepimize açıktır.
Sevgi barış ve motivasyon dolu bir yıl dileriz!

 

Sloganımız: “Bir tıp öğrencisinden daha fazlası”