Öğrenci Eğitim Komitesi:

    Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve kariyer hayatları sürecinde fakülte dekanlığı ve yıl koordinatörleriyle iletişimi kolaylaştırmayı amaçlayan bir öğrenci birliğidir. Her yıldan iki öğrencinin katılımıyla kurulan bu komitenin çalışmaları gönüllülük esasına dayanır. Temelde öğrencilerin sorunları ve eğitimin geliştirilmesini istedikleri yönleriyle ilgili araştırmalar yaparak bunları fakülte dekanlığına raporlar halinde sunar ve çözüm sürecini takip eder.

 

Eğitim Komitelerinde Temsiliyet:

    Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim örgütlenmesinde çeşitli komiteler yer almaktadır. Müfredat Geliştirme Koordinasyon Komitesi’nde her sınıfı temsilen birer öğrenci olmak üzere toplam 5 öğrenci, Eğitim Akreditasyonu Komitesi’nde 3 öğrenci, Tıp Öğrencisi Araştırma Komitesi’nde 1 öğrenci, Öğrencilerin Değerlendirilmesi Komitesi’nde 2 öğrenci temsilcisi bulunmaktadır.