KUMRC
( Koç Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu- Koc University Medical Research Committee)

Koç Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (KUMRC): Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kurulmuş olup öğrencilerin ve fakülte üyelerinin bilimsel çalışmalarının ve tıpta güncel yeniliklerin paylaşıldığı seminerler ve makale saatlerinin organizasyonunu yapmaktadırlar. Tıp öğrencileri tarafından düzenlenen bu toplantılar 2 haftada bir düzenlenmekte olup eğitim ve araştırma konusunda büyük katkılar sağlamaktadır.

 

Kulübümüz tıp öğrencilerini profesyonel araştırma dünyasına hazırlamak amacıyla kurulmuştur. Bu doğrultuda kulübümüzün ana yöntemi araştırma konusunda deneyimli öğretim görevlileri ve aynı zamanda araştırmalarda görev alan öğrenci arkadaşlarımızı, araştırma alanına yeni adım atmış arkadaşlarımızla buluşturup onlar arasında deneyimlerini paylaşacakları köprüler kurmaktır. Geçtiğimiz sene, yöntemimiz doğrultusunda üst sınıflardan birçok öğrenci arkadaşımız önceki yıllarda katıldıkları araştırma stajlarını ve projelerini sundu. Geçtiğimiz yılda Perşembe Viziteleri adı altında olan bu sunumlar hem Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hem de Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleşti. Bu güzel etkinliklerimizin yanı sıra kulübümüz üyelerini kongrelere aktif katılmaları için teşvik etmekte ve aktif katılımda bulundukları taktirde ( sözlü sunum veya poster), bu üyelerini desteklemektedir.

 

CRISPR-Knockout Sempozyumu

Okul içi etkinliklerimizin yanı sıra diğer üniversitelere de açık iki senede bir olması planlanan sempozyumlar da düzenliyoruz. 2018’in bahar döneminde 200 kişiyi aşkın katılımı ile verimli bir etkinliğimiz oldu. CRISPR Knockout Sempozyum’u adlı bu etkinlikte, öğleden önce farklı alandaki araştırmalarda bu yöntemi kullanan öğretim üyelerimizin sunumları gerçekleşti. Öğleden sonra ise katılımcılar CRISPR-Knockout yöntemi için gerekli bazı adımları pratikte deneyebildikleri bir workshopa da katıldı.