EMSA-KU
(European Medical Student Association Koç Üniversitesi-Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği Koç Üniversitesi)

Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği – Koç Üniversitesi (EMSA-KU): Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Avrupa Tıp Öğrencileri Birliğine de üyedir. Üye olduğu tarihten itibaren her sene tıp fakültemizde yaz okulu düzenlemektedirler. Bugüne kadar kardiyovasküler hastalıklar ile ilgili bir, nörolojik bilimler hakkında üç, üreme sağlığı ve fertilite hakkında bir, kanser hakkında bir ve organ nakli ve yapay organlar hakkında bir olmak üzere 7 adet yaz okulu düzenlemişlerdir. Öğrencilerimiz düzenledikleri bu toplantılar ile ulusal ve uluslararası düzeyde tıp eğitimine çok önemli katkılar sağlanmaktadır. Bu yaz okulları ile ilgili internet sayfaları aşağıda yer almaktadır.

EMSA-KU, KUMSA bünyesindeki alt çalışma gruplarından birisi olup 2011 yılında faaliyete geçmiştir. EMSA-KU öğrenci gönüllüğü esasına dayandığı gibi Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından da desteklenmektedir. Kulüp her geçen sene yenilikleriyle büyümüş ve  2018 itibariyle Halk Sağlığı, Tıbbi Etik ve İnsan Hakları, Avrupa Entegrasyon ve Kültür, Avrupa Sağlık Poliçesi, Tıp Eğitimi ve Tıp Bilimi olmak üzere altı çalışma kolundan oluşur hale gelmiştir. Bu çalışma kolları saha etkinlikleri, bilinçlendirme ve farkındalık günleri, konferanslar, interaktif eğitimler, sempozyumlar ve yaz okulları gibi etkinlikler düzenlemektedir. Her sene farklı konularda yurtiçi ve yurtdışından alanlarında uzman doktorlar ve hocaların ders verdiği, kulübümüzün en büyük etkinliği olan Synapsist Yaz Okulu; 2019 yılının yazında 6. kez Türk ve yabancı katılımcılarını bir hafta boyunca Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde ağırlamıştır. Bunun yanında, 2019 baharında EMSA-Warsaw ile yaptığımız Twinning Project kapsamında 10 kişilik bir ekibimiz Polonya’ya gitmiş ve fakültemizin yanı sıra kültürümüzü de başarıyla temsil etmişlerdir. Kulübümüz, her sene iki defa düzenlenen EMSA-Avrupa ve EMSA-Türkiye Kurultaylarına en büyük delegasyon gruplarından biri olarak düzenli ve aktif bir şekilde katılım göstermiştir.

 

Yeni dönemde sizleri de büyüyen ailemizin bir üyesi olarak görmek için sabırsızlanıyoruz. EMSA’nın Mavi Ruhu sizinle olsun!