KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

HEKİMLİK ANDI

 

Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda,

yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma,

 

Hekimlik mesleğinin saygınlığını ve yüce geleneklerini tüm

gücümle koruyacağıma,

 

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

 

Mesleğimi bana öğretenlere ve tüm meslektaşlarıma karşı

saygı ve bağlılığımı her zaman koruyacağıma,

 

Mesleğimi vicdanımın gerekleri ve iyi hekimlik ilkeleri

doğrultusunda  onurla uygulayacağıma

 

Hastaların ve toplumun sağlığını korumayı  temel görev

sayacağıma,

 

Hastalarımın sırlarını, yaşamlarını yitirdikten sonra  bile

saklayacağıma,

 

Yaş, hastalık veya engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet,

milliyet, siyasi görüş, ırk, cinsel yönelim, toplumsal sınıf

veya başka herhangi bir özelliğin görevimle hastam arasına

girmesine izin vermeyeceğime,

 

Hastamı kendi sağlığı ve yaşamı konusunda yeterince ve

dürüstçe bilgilendireceğime ve özgür iradesiyle karar

süreçlerine  katılma hakkına saygı göstereceğime,

 

Baskı ya da tehdit altında kalsam bile tıp bilgilerimi

insanlık değer ve yasalarına karşı kullanmayacağıma,

 

En yüksek düzeyde hizmet sağlayabilmek için kendi

sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya

özen göstereceğime,

 

Tıp bilgilerimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin

gelişmesi için paylaşacağıma,

 

Açıkça,

 

Özgürce ,

 

Ve onurum üzerine and içerim.

 

KÜTF Ahlak Kuralları

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin bir üyesi olarak,

  • Sınavlarda, başkalarından, yazılı dokümanlardan veya elektronik kaynaklardan kopya almayacağıma veya başkalarına kopya vermeyeceğime,
  • İntihalde bulunmayacağıma veya başkalarının çalışmalarını, fikirlerini, sunumlarını kendime ait gibi sunmayacağıma,
  • Tüm faaliyetlerimde, Koç Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin saygın değer ve standartlarını koruyacağıma,
  • Başkalarının da ahlak kurallarının ruhuna uygun davranmaları için üzerime düşeni yerine getireceğime söz veriyorum.