Koç Üniversitesi’nin, YÖK Mevzuatına uygun olarak belirlediği kriterlere sahip olan adaylar Uluslararası Öğrenci statüsünde Tıp Fakültesi’ne başvuruda bulunabilirler. Bu kriterlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Uluslararası öğrenci olarak başvuracak adayların izlemeleri gereken prosedürler ise aşağıdaki linkte yer almaktadır:

Başvurular, Koç Üniversitesi’nin Kayıt Kabul Müdürlüğü’ne iletilmektedir. Dekanlıklar, başvuru sürecinde yer almamaktadırlar. Bu nedenle başvuru süreci ve prosedürleriyle ilgili sorular, Kayıt Kabul Müdürlüğü’ne iletilmelidir. Yardım alabileceğiniz iletişim bilgileri:

 

Telefonlar: +90 212-338 16 08, +90 212-338 10 28
Fax: +90 212-338 12 88
E-posta: registrar@ku.edu.tr

Başvurular Kayıt Kabul Müdürlüğü tarafından, ilgili komiteye iletilmekte ve bu komite tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirmelerde; öğrencinin sahip olduğu diploma notu ve/veya  test sonuçları, öğrencinin genel akademik ve sosyal faaliyetleri dikkate alınmakta, gerekli görüldüğü durumlarda öğrenci ile mülakat yapılmaktadır.

Aday öğrencilerimize önemle hatırlatmak isteriz ki; lise diploma notları çok yüksek dahi olsa, sadece diploma notuyla bir değerlendirme yapılamamaktadır. Liseler arasında değerlendirme kriterlerinde önemli farklılık olması nedeniyle, lise notları ve diploma notu bir değerlendirme aracı olamamaktadır.

Bu nedenle, eğer International Baccaleurate veya Abitur, Matura gibi uluslararası diplomalara sahip değillerse, aday öğrencilerimize aşağıdaki testlerden en az birini almalarını ve belirtilen minimum skorları elde etmelerini ÖNEMLE tavsiye ediyoruz.

KÜTF’ne başvuruda kabul edilen en düşük diploma notları ve sınav puanları
SAT (eski): 2000
SAT (yeni): 1410
ACT: 31
MCAT: 505 (4 alandan min 126)
IB: 40
Fransız Bakaloryası: 17 ((Fen ve Matematik derslerinden en az 16 olmak koşulu ile)
Abitur: 1,2
Matura: 1,2
GCE: A Level Kimya, Matematik, Fizik ve Biyoloji derslerinden en az 3’ünden A*.
IGGCE: A Level Kimya, Matematik, Fizik ve Biyoloji derslerinden en az 3’ünden A*.
Türkçe Yeterlilik
KÜTF’de öğrenim dili İngilizce’dir. Ancak, ortamda hastaların bulunduğu durumlarda Türkçe konuşulur. Bu nedenle, ana dili Türkçe olmayan veya anadili Türkçe olduğu halde hastayla iletişim kuracak yeterlilikte Türkçe bilmeyen öğrencilerden, Tıp Fakültesinin 4. Yılına (Klinik Yıl 1) başlamadan önce, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında tanımlanmış C1 düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesi istenmektedir. Bu belge, 3. Yılı başarıyla tamamlamış olmanın yanında, söz konusu öğrenci grubu için 4. Yıla başlamanın ön koşuludur.
Burs
Uluslararası öğrenci statüsünde kabul edilen öğrencilere burs verilmemektedir.