1993 yılında kurulan Uluslararası Bioetik Komitesi, insan onuru ve özgürlüğünü korumak amacıyla, yaşam bilimleri ve uygulamaları konusundaki gelişmeleri izleyen, 36 bağımsız uzmandan oluşan bir kurumdur.

Bioetik konusunda çalışmaları olan tek küresel forumdur.