Firuze Abdülazizoğlu Koç Üniversitesi Hastanesi
Sena Hancıoğlu Koç Üniversitesi Hastanesi
Pınar Yazıcı Yaman Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü
Selin Aydın Koç Üniversitesi Hastanesi
Jale Ergün Koç Üniversitesi Hastanesi
Melis Kara Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü
Neriman Keske Koç Üniversitesi Hastanesi
Tuğçe Kayalar Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü
Selen Tur Denizci Koç Üniversitesi Hastanesi
Pelin Ayşe Baloğlu Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü
Serra Koçak Algül Koç Üniversitesi Hastanesi
Merve Kurhan Togay Koç Üniversitesi Hastanesi
Hurize Umaç Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü