Misyonumuz

İnsani değerlere bağlı, üst düzeyde bilgi birikimine ve beceriye sahip, ileri tıp teknolojilerine hakim, bilgiye ulaşma yollarını bilen, güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen; meslektaşları, sağlık çalışanları ve hastaları ile iyi iletişim kurabilen; etik yönden bilinçli, ekip çalışmasına yatkın ve önderlik nitelikleri kazanmış, içinde yaşadıkları toplumu tanıyabilen ve küresel sağlık sorunlarına duyarlı, bilimdeki gelişmeleri yakından izleyen; topluma en yüksek standartlarda, kanıta dayalı, kaliteli sağlık hizmeti sunabilen; üst düzey temel, klinik ve topluma dayalı araştırmalar ile ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkıda bulunacak hekimler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Tıp eğitiminde dinamik, yenilikçi ve özgürlükçü yaklaşımımız ile; araştırma ve bilime dayalı çağdaş tıp uygulamalarını benimseyen, tıbbın diğer bilimlerle işbirliğini ön planda tutan; eğitim, araştırma, sağlık hizmeti sunumunda lider, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen bir tıp fakültesi olmaktır.